REKRUTACJA – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00:

tel. 013-43-755-10 oraz 013-43-755-31

mail: rekrutacja@pans.krosno.pl


 Kierunek studiów Wysokość opłaty
1. Automatyka i robotyka 3000 zł
2. Budownictwo 3000 zł
3. Filologia w zakresie Filologia angielska 2700 zł
4. Informatyka 3000 zł
5. Inżynieria środowiska 3000 zł
6. Mechanika i budowa maszyn 3000 zł
7. Pedagogika 2600 zł
8. Produkcja i bezpieczeństwo żywności 2800 zł
9. Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie 2800 zł
10. Turystyka i rekreacja 2600 zł
11. Wychowanie fizyczne 2600 zł
12. Zarządzanie 2600 zł
13. Zielarstwo 2800 zł
 
 Kierunek studiów Wysokość opłaty
1. Inżynieria produkcji 2700 zł
2. Zarządzanie 2700 zł
Terminy wnoszenia opłat: –     semestr zimowy
 •       I rata w wysokości 50 % do 15 października 2023 roku
 •       II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2023 roku
–     semestr letni
 •       I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2024 roku
 •       II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2024 roku
Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 3 czerwca.

Są to studia:

 • Bezpłatne, stacjonarne, adresowane dla każdego.
 • Na których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00, a część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość). Na wybranych kierunkach istnieje możliwość odbywania zajęć również w soboty po uzgodnieniu ze studentami.
 • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów.
 • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.
 • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.

Grupa popołudniowa zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów

Masz pytanie? Zadzwoń:
 • 134375510 lub 134375531
 • od poniedziałku do piątku 
 • w godzinach 8.00 do 16.00.
UWAGA Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne PANS w Krośnie:
 • Uczelnia zobowiązuję się wystawić fakturę VAT za usługi edukacyjne dopiero na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).
 • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła zapłata - fakturę wystawiamy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne.
 • W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury następuje po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne - fakturę wystawiamy w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania .
 • Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 
 • Uczelnia nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma.
 • Dane kontaktowe: kwestura@pans.krosno.pl
Możesz również skorzystać w trakcie studiów z atrakcyjnych kredytów dedykowanych studentom. Szczegóły tutaj


Kierunki studiów

Stoisz przed ważnym wyborem: jaki kierunek wybrać? Co studiować? Nasza uczelnia oferuje szeroką gamę kierunków studiów, które pomogą Ci zadbać o własną przyszłość i rozwój osobisty. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi akademickiemu oraz nowoczesnym metodom nauczania, pomożemy Ci odkryć i rozwijać swój potencjał.


kierunki studiów przyszłości

Jaki kierunek wybrać?

Twój klucz do sukcesu

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest kluczowy dla Twojej przyszłej kariery. Nasza uczelnia proponuje różnorodne kierunki, które zaspokoją Twoje zainteresowania i pasje. Przed podjęciem decyzji, warto zastanowić się, jakie umiejętności chciałbyś rozwijać, jakie są Twoje predyspozycje, a także jakie są możliwości na rynku pracy. Przemyśl swoje cele życiowe i zawodowe oraz zastanów się, w jakim środowisku chciałbyś pracować. Nasza uczelnia stawia na praktyczne umiejętności, które przyczynią się do Twojego sukcesu zawodowego oraz osobistego rozwoju.

gdzie studiować?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony mienia, informacji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci będą mieli możliwość nauczenia się, jak chronić organizacje i instytucje przed zagrożeniami i przestępstwami, a także jak planować i zarządzać bezpieczeństwem na różnych poziomach. Czytaj więcej!


Dwujęzykowe studia dla tłumaczy to kierunek, który przygotowuje studentów do zawodu tłumacza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu dwóch języków obcych oraz technik tłumaczeniowych. Kierunek ten pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza. Czytaj więcej!


Filologia angielska to kierunek dla osób, które interesują się językiem angielskim i literaturą anglojęzyczną. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki, fonetyki, literatury i kultury anglojęzycznej. Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do pracy w zawodach związanych z językiem angielskim. Czytaj więcej!


Marketing internetowy to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu w świecie internetowym. Studenci poznają różne techniki marketingowe, takie jak reklama w internecie, content marketing, e-mail marketing, social media marketing, SEO i SEM. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w agencjach marketingowych, firmach prowadzących działalność online oraz w branży e-commerce. Czytaj więcej!


Pedagogika to kierunek dla osób, które chcą pracować w dziedzinie edukacji i wychowania. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją.
Czytaj więcej!


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie to kierunek dla osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz dydaktyki. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w przedszkolach, żłobkach, szkołach podstawowych oraz w innych instytucjach zajmujących się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej!


Pielęgniarstwo to kierunek dla osób, które chcą pracować w służbie zdrowia. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, farmakologii, pielęgniarstwa klinicznego oraz etyki zawodowej. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w szpitalach, przychodniach oraz w innych instytucjach medycznych. Czytaj więcej!


Położnictwo to kierunek dla osób, które chcą pracować jako położne. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, położnictwa klinicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w szpitalach, przychodniach oraz w innych instytucjach medycznych zajmujących się opieką nad kobietami w ciąży i noworodkami. Czytaj więcej!


Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które chcą pracować w branży turystycznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu geografii turystycznej, organizacji turystyki, hotelarstwa, kultury i historii regionów turystycznych oraz marketingu turystycznego. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w agencjach turystycznych, hotelach, biurach podróży oraz w innych instytucjach związanych z branżą turystyczną. Czytaj więcej!


Wychowanie fizyczne to kierunek dla osób, które chcą pracować w działach sportowych i rekreacyjnych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, teorii i praktyki treningu oraz pedagogiki sportowej. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy jako trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy fitness oraz kierownicy ośrodków sportowych i rekreacyjnych. Czytaj więcej!


Zarządzanie to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci poznają różne aspekty zarządzania, takie jak zarządzanie finansowe, marketingowe, kadrami, produkcją oraz logistyką. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach. Czytaj więcej!


Automatyka i robotyka to kierunek dla osób, które interesują się nowymi technologiami. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu automatyki, robotyki, programowania oraz inżynierii elektronicznej. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w branży automatyki i robotyki oraz innych dziedzinach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Czytaj więcej!


Budownictwo to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu budownictwa i architektury. Studenci poznają różne aspekty budowy, takie jak projektowanie, planowanie, wykonawstwo oraz nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w firmach budowlanych, biurach projektowych oraz instytucjach zajmujących się planowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych. Czytaj więcej!


Informatyka to kierunek dla osób, które interesują się technologiami informatycznymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu programowania, projektowania systemów informatycznych, baz danych oraz sieci komputerowych. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w branży IT oraz innych dziedzinach, w których wykorzystywane są technologie informatyczne. Czytaj więcej!


Inżynieria środowiska to kierunek dla osób, które chcą pracować w dziedzinie ochrony środowiska. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii, fizyki, biologii, geologii oraz prawa ochrony środowiska. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w firmach zajmujących się ochroną środowiska oraz w instytucjach rządowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Czytaj więcej!


Mechanika i budowa maszyn to kierunek dla osób, które interesują się mechaniką oraz budową maszyn. Studenci poznają różne aspekty budowy maszyn, takie jak projektowanie, konstrukcję, produkcję oraz diagnostykę maszyn. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w branży maszynowej oraz w innych dziedzinach związanych z produkcją i konstrukcją maszyn, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, budowlany czy energetyczny. Czytaj więcej!


Produkcja i bezpieczeństwo żywności to kierunek dla osób, które chcą pracować w branży spożywczej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii, mikrobiologii, technologii produkcji żywności oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w firmach spożywczych oraz instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności. Czytaj więcej!


Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie to kierunek dla osób, które interesują się wiedzą na temat towarów i ich rynków. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu marketingu towarów, analizy rynku, zarządzania jakością oraz logistyki. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w firmach handlowych, logistycznych oraz innych instytucjach zajmujących się analizą i zarządzaniem towarem. Czytaj więcej!


Zielarstwo to kierunek dla osób, które interesują się ziołolecznictwem i zielarstwem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu botaniki, chemii roślinnej, technologii produkcji i przetwarzania ziół oraz zagadnień związanych z ich właściwościami leczniczymi. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w firmach związanych z produkcją i sprzedażą ziół oraz w gabinetach zielarskich i salonach medycyny naturalnej. Czytaj więcej!


Co studiować?

Odkryj nasze kierunki studiów

Nasza uczelnia oferuje wiele atrakcyjnych kierunków, takich jak:

Dwujęzykowe studia dla tłumaczyzobacz stronę kierunku
Filologia angielska zobacz stronę kierunku
Marketing internetowy zobacz stronę kierunku
Pedagogikazobacz stronę kierunku
Pielęgniarstwozobacz stronę kierunku
Położnictwo zobacz stronę kierunku
Turystyka i rekreacjazobacz stronę kierunku
Wychowanie fizycznezobacz stronę kierunku
Zarządzaniezobacz stronę kierunku
Automatyka i robotykazobacz stronę kierunku
Budownictwozobacz stronę kierunku
Informatykazobacz stronę kierunku
Inżynieria środowiskazobacz stronę kierunku
Mechanika i budowa maszynzobacz stronę kierunku
Produkcja i bezpieczeństwo żywnościzobacz stronę kierunku
Inżynieria jakości w przedsiębiorstwiezobacz stronę kierunku
Zielarstwozobacz stronę kierunku

Każdy z tych kierunków jest dobrze zorganizowany i dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy. Wszystkie kierunki mają swoje specyficzne wymagania i charakterystykę, co pozwala studentom na wybór najbardziej odpowiedniego kierunku dla siebie. Każdy student, który zdecyduje się na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, ma szansę zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne na rynku pracy.

Jakie korzyści przyniosą Ci studia?

Rozwój zawodowy – zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy i pozwolą Ci rozwijać się zawodowo.

Rozwój osobisty – studia to czas odkrywania siebie, swoich pasji i zainteresowań.
Na naszej uczelni będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych, klubach studenckich czy warsztatach, które pomogą Ci odkryć i rozwijać swoje talenty oraz zrozumieć swoje mocne strony.

Nawiązywanie relacji – podczas studiów będziesz miał okazję spotkać wiele osób o różnych zainteresowaniach i doświadczeniach. Wspólne projekty, imprezy studenckie oraz wymiana myśli i pomysłów sprzyjają budowaniu trwałych relacji, które mogą przynieść korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Współpraca z ekspertami – nasi wykładowcy to doświadczeni naukowcy i praktycy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Współpraca z nimi podczas zajęć oraz konsultacji pozwoli Ci poszerzyć swoje horyzonty, zrozumieć różne perspektywy oraz uczyć się od najlepszych w danej dziedzinie.

Międzynarodowe doświadczenia – uczelnia oferuje programy wymiany studenckiej oraz staże zagraniczne, które pozwolą Ci poznać nowe kultury, języki oraz zdobyć cenne doświadczenia zawodowe. Współpraca z uczelniami z innych krajów pomoże Ci nawiązać międzynarodowe kontakty i zwiększyć swoją konkurencyjność na globalnym rynku pracy.

Wsparcie w rozwoju kariery – nasza uczelnia oferuje wsparcie w planowaniu kariery zawodowej, organizując warsztaty, spotkania z przedstawicielami firm oraz targi pracy. Dzięki temu będziesz mógł zaplanować swoją ścieżkę kariery

Ciekawe kierunki studiów?

Studiuj w PANS w Krośnie

Nasza uczelnia to wyjątkowe miejsce, nie tylko ze względu na lokalizację i historię miasta, w którym istnieje już 20 lat, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy tu studiują i pracują. Dlaczego?

 • Kształcimy specjalistów, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie miasta i regionu, w którym przyszło im dorastać i doskonalić swoje umiejętności.
 • Zawieramy porozumienia z najlepszymi firmami w regionie, by kształcąc w systemie dualnym i praktycznym, móc zagwarantować najlepszy start na rynku pracy.
 • Budujemy obiekty, wyposażamy laboratoria, kupujemy sprzęt najnowszej generacji, uzupełniamy księgozbiory biblioteczne po to, by zapewnić studentom supernowoczesne warunki studiowania.
 • Dbamy o rozwijanie umiejętności językowych umożliwiając udział w kursach i egzaminach językowych w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym British Council.
 • Doceniają nas uczelnie zagraniczne, rokrocznie przysyłając do nas na studia kilkudziesięciu studentów w ramach wymian międzynarodowych. Nasi studenci mają niepowtarzalną okazję pobyć semestr lub dwa na partnerskich uczelniach zagranicznych.
 • Nasi kreatywni wykładowcy zachęcają do zgłębiania tajników wiedzy w wielu dziedzinach, m.in. zarządzania, energetyki, budownictwa, zielarstwa czy językoznawstwa.
 • Odwiedzają nas znani ludzie kultury, nauki i sportu którzy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, zaszczepiają w młodych ludziach ciekawość świata.
 • Inicjujemy działania kół naukowych, sekcji sportowych, biura karier, samorządu, rad i komisji, w których można twórczo i naukowo realizować studenckie pasje.
 • Zmieniliśmy w przeszłości nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by jeszcze bardziej podkreślić regionalny charakter uczelni i być bliżej studentów. Obecnie widniejemy pod nazwą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.