Senat


dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS
Rektor – przewodniczący SenatuStudium Języków Obcych

mgr Joanna Krochmal

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Dominik Stanisławczyk

Studium Nauk Podstawowych

mgr Robert Rajs


Administracja uczelni

mgr Jadwiga Zych

mgr Marzena Filar


W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą

mgr inż. Janusz Fic
Przewodniczący Rady Uczelni

dr Krzysztof Frączek
Prorektor ds. studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
Kwestor

dr Joanna Ziobro
Dyrektor Instytutu Humanistycznego

dr inż. Piotr Wais
Dyrektor Instytutu Politechnicznego

dr Renata Dziubaszewska
Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki

 

prof. dr hab. Iwona Wawer
Kierownik Zakładu Zielarstwa

dr inż. Dorota Chodorowska
Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn

mgr Anna Hycnar
Kierownik Zakładu Studiów Dwujęzykowych

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS
Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

dr Barbara Lulek
Kierownik Zakładu Pedagogiki

dr inż. Piotr Lenik
Kierownik Zakładu Zarządzania

dr inż. Bernadeta Rajchel
Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji i Środowiska


 

dr Małgorzata Świdrak
Kierownik Studium Nauk Podstawowych

mgr Anna Świst
Kierownik Studium Języków Obcych

dr Agnieszka Habrat
Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej

dr Grzegorz Sobolewski
Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr inż. Agnieszka Kubacka
Kierownik Zakładu Informatyki

mgr Judyta Zajdel
Kierownik Biblioteki

dr inż. Maria Rysz
Gość honorowy


Przedstawiciele studentów

 

 

 

 

Alina Duszczyńska

Aleksandra Niemiec

Karolina Sondej

Karol Twardosz

Ambroży Żychiewicz