POZIOM KSZTAŁCENIA: Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

NADAWANY ABSOLWENTOM: Licencjat położnictwa

FORMA STUDIÓW: Stacjonarne

Czytaj więcej


Zakład Położnictwa
mgr Joanna Grzesik-Gąsior – Kierownik Zakładu
Anna Kowalczyk – Sekretariat
tel: 13 43 755 50
e-mail: zpie@pans.krosno.pl
Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno