Studia marketing internetowy

Jeśli zdecydujesz się na studia z zakresu marketingu internetowego, to stanie się dla Ciebie wręcz bezcenną inwestycją w przyszłość. Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom, które poznamy na tym kierunku, będziesz w stanie prowadzić niezwykle skuteczne kampanie reklamowe w erze cyfrowej. Poznasz narzędzia marketingowe, takie jak SEO, SEM, content marketing czy social media marketing, co z kolei pozwoli Ci na osiąganie spektakularnych sukcesów w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu online.

E-marketing studia

Otworzą się przed Tobą drzwi do wielu fascynujących możliwości zawodowych. Marketing internetowy to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w biznesie, co oznacza, że na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na znalezienie pracy w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Będziesz mógł rozpocząć karierę jako specjalista ds. SEO, copywriter czy nawet manager marketingu internetowego. Nie ma w tym przypadku ograniczeń – świat stoi przed Tobą otworem, a Ty masz szansę stać się prawdziwym liderem i innowatorem w branży.

Marketing internetowy
Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Stacjonarne

Kierunek Marketing Internetowy oferuje dwie specjalizacje po drugim roku studiów:

 • Content Creator – związana z kreatywną pracą w mediach społecznościowych 
 • Specjalista SEM – związana z technologicznym aspektem, jakim jest obsługa algorytmów wyszukiwarek internetowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Specjalista SEO Specjalista Google Ads
 • Specjalista Social Media
 • Copywriter
 • Specjalista ds. Link Buildingu
 • Projektant UX oraz UI
 • PR-owiec

Absolwenci będą mieli również możliwość kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich związanych z komunikacją społeczną, dziennikarstwem oraz marketingiem.

Kierunek Marketing internetowy został zaprojektowany w oparciu o system dualnego kształcenia studentów, którzy w całym 3 letnim (6-cio semestralnym) cyklu kształcenia znaczną część kompetencji zdobywają i rozwijają w obrębie zasobów partnerskiej firmy – interaktywnej Agencji KS, która jest kluczowym partnerem kierunku studiów. Celem studiów na kierunku Marketing internetowy jest wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać media internetowe do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prezentacji i rozpowszechnienia oferty sprzedażowej i kontaktu z klientami.

Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów związanych z pozycjonowaniem stron internetowych oraz promocją w sieci Internet, plan studiów kierunku został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami partnerskimi, przede wszystkim z partnerem wiodącym – Agencją KS.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Marketing internetowy

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego
 • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
 • Laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego lub angielskiego mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia bez konieczności przechodzenia przez proces rekrutacyjny.

Zakres kształcenia

Kierunek Marketing internetowy oferuje dwie specjalności, które studenci wybierają po II roku studiów:  

 • Content Creator – która ma charakter twórczy, związany z mediami społecznościowymi, obsługą produktów i usług w zakresie marketingu internetowego; kształtuje twórców i moderatorów treści internetowych;
 • Specjalista SEM – która ma charakter technologiczny związany z obsługą algorytmów wyszukiwarek internetowych i systemowych w platformach sieci społecznościowych; kształtuje specjalistów ds. optymalizacji wyszukiwarek i pozycjonowania serwisów internetowych oraz promowaniem witryn internetowych. 

Praktyki

Na kierunku Marketing internetowy studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych, podzielonych na cztery części:

 • Część I – 6 tygodni praktyk zawodowych (240h) – rok II, semestr zimowy;
 • Część II – 8 tygodni praktyk zawodowych (320h) – Rok II, semestr letni;
 • Część III – 6 tygodni praktyk zawodowych (240h) – rok III, semestr zimowy;
 • Część IV – 4 tygodnie praktyk zawodowych (160h) – rok III, semestr letni.

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie doświadczenia praktycznego wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiowania oraz nabycie przez studenta umiejętności wykonywania czynności praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu pracy.

Miejsce odbywania praktyk – agencje marketingu internetowego, agencje reklamowe, działy public relations, działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, działy marketingu w firmach prywatnych, instytucjach kultury, administracji samorządowej.


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

W dzisiejszych czasach, nowe technologie zdominowały rzeczywistość. Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z Internetu, jako medium, w którym mogą zareklamować produkty i usługi swoich firm, a także dotrzeć do większego grona odbiorców. Specjaliści zajmujący się szeroko pojętym marketingiem internetowym są chętnie zatrudniani w różnego rodzaju instytucjach oraz przedsiębiorstwach, agencjach reklamowych i marketingowych. Studia na kierunku Marketing internetowy skierowane do wszystkich, którzy marzą o zdobyciu niezwykle przyszłościowego i stabilnego zawodu. Jeżeli jesteś osobą, która zdaje sobie sprawę z roli jaką pełni Internet w dzisiejszych czasach i chcesz związać swoją przyszłość z pracą w reklamie to te studia będą dla Ciebie idealnym wyborem!
Po ukończeniu studiów zdobędziesz dyplom licencjata, a także certyfikat Google z marketingu internetowego.
Agencje marketingu internetowego, agencje marketingowe, agencje reklamowe, działy public relations, działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, działy marketingu w firmach prywatne, instytucjach kultury, administracji samorządowej.
Na kierunku Marketing internetowy nie prowadzimy studiów w systemie 26+.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne są bezpłatne.
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.