Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister pielęgniarstwa

Czytaj więcej


Zakład Pielęgniarstwa
mgr Małgorzata Dziura – Kierownik Zakładu
Anna Kowalczyk – Sekretariat
tel: 13 43 755 50
e-mail: zpie@pans.krosno.pl
Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno