PLANTACJA-ZI-W-sUCHODOLE-scaled
PLANTACJA-ZI-W-sUCHODOLE-scaled
nagietek-scaled
PlayPause
previous arrow
next arrow
PLANTACJA-ZI-W-sUCHODOLE-scaled
PLANTACJA-ZI-W-sUCHODOLE-scaled
nagietek-scaled
previous arrow
next arrow


Studia na kierunku Zielarstwo pozwalają na przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowalnictwa roślin zielarskich, obróbki i przetwórstwa surowców pochodzenia zielarskiego, oceny jakości surowców i produktów zielarskich, organizacji i zarządzania gospodarstwem, znaczenia i wykorzystania roślin zielarskich w dietetyce i kosmetologii. Ponadto studia umożliwiają poznanie określonych  grup związków organicznych obecnych w przyrodzie, ich budowę chemiczną, właściwości oraz pełnioną funkcję. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat aktywności biologicznej wybranych związków, ich znaczenia dla organizmu oraz zastosowania w biotechnologii i w innych dziedzinach działalności człowieka. Pozna również możliwości wykorzystania związków naturalnych w celach terapeutycznych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Zielarstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.
  • Osoby, które zdobyły tytuł laureata lub finalisty stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz wiedzy o żywieniu i żywności, są zwolnione z procesu rekrutacyjnego i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia bez konieczności spełnienia standardowych wymogów rekrutacyjnych.

Zakres kształcenia

Podczas studiów na kierunku Zielarstwo możesz wybrać jeden z dwóch modułów kształcenia:

Uprawy małoobszarowe – w ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, zapoznają się z produkcją nie tylko ziół, ale także roślin uprawnych, warzywnych, ozdobnych i miododajnych. Absolwenci specjalności Uprawy małoobszarowe mogą także prowadzić centra roślin zielarskich i ozdobnych, projektujących ogrody przydomowe, produkujących rozsady ziół, warzyw i krzewów, prowadzić szkółki roślin ozdobnych lub doradztwo zielarsko-ogrodniczo-pszczelarskie. Wybierając moduł Uprawy małoobszarowe absolwent będzie mógł zapoznać się z grupą roślin alternatywnych, czyli gatunkami uprawnymi lub warzywnymi dotychczas nie występującymi w uprawie w Polsce, roślinami uprawianymi wiele tysięcy lat temu oraz gatunkami bogatymi w składniki funkcjonalne. 

Fitoprodukty i ich zastosowanie – w ramach modułu student zdobędzie wiedzę dotyczącą fitoproduktów oraz ich wykorzystania tj. leków roślinnych, suplementów diety, owoców, warzyw i innych produktów spożywczych o właściwościach prozdrowotnych. Pozna zasady projektowania leków roślinnych i innych fitoproduktów o ukierunkowanym działaniu oraz zapozna się z kryteriami oceny jakości oraz badaniami nad bezpieczeństwem i skutecznością ich stosowania. Absolwent modułu Fitoprodukty i ich zastosowanie będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w firmach wytwarzających leki ziołowe, ziołowe kosmetyki, suplementy diety oraz żywność funkcjonalną, jak również w sklepach i hurtowniach zielarskich. Może podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się certyfikowaniem fitoproduktów oraz w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli ich jakości.

Praktyki

W trakcie studiów studenci realizują 24 tygodnie praktyki.

Praktyka zawodowa: Celem praktyki jest zapoznanie studentów z pracą w gospodarstwie rolnym, m.in. zajmującym się produkcją zielarską oraz z produkcją gotowych preparatów i wyrobów z wykorzystaniem ziół. Ponadto celem praktyki jest zaznajomienie studentów z zasadami funkcjonowania małej i dużej przedsiębiorczości, z działalnością usługową, zarządzanym przedsiębiorstwem, organizacją linii produkcyjnych, systemami zarządzania jakością, przygotowaniem receptury preparatów, technologiami produkcji wyrobów gotowych, systemami pakowania, zarządzania magazynem oraz strategiami skupu i zbytu produktów zielarskich. Studenci realizują praktykę zawodową w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną (zielarską, ogrodniczo-zielarską, ogrodniczą), w laboratoriach, sklepach zielarskich, w firmach z branży zielarskiej. W semestrze 2 i 4 studenci realizują po 5 tygodni praktyki, zaś w 6 semestrze – 2 tygodnie.

Praktyka laboratoryjna: Celem praktyki jest zapoznanie studentów z organizacją pracy w laboratorium, technologiami pobierania próbek, analizy składu chemicznego, określania właściwości towaroznawczych, oceną jakościową, normami określającymi produkcję zielarską i metodami pozyskiwania surowca  z roślin zielarskich oraz zapoznanie studenta z systematyką badań prowadzonych w przetwórstwach zajmujących się produkcją z wykorzystaniem surowców zielarskich. Praktyka realizowana jest w semestrze 3 w wymiarze 3 tygodni.

Praktyka terenowa (botaniczna): Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin naczyniowych, analiza lokalnej flory, zapoznanie z metodami pracy terenowej w badaniach flory, gromadzenie materiału zielnikowego i tworzenie dokumentacji zielnikowej. Praktyka realizowana jest w warunkach terenowych, w urządzonych kolekcjach botanicznych różnego typu, w tym w ogrodach botanicznych, arboretach. W semestrze 2 i 4 studenci realizują po 3 tygodni praktyki.

Praktyka dyplomowa: Celem praktyki jest wykonanie laboratoryjnych i/lub terenowych analiz, pomiarów i obserwacji oraz zbieranie danych wtórnych potrzebnych do realizacji pracy dyplomowej. Praktyka realizowana jest w semestrze 7, wymiarze 3 tygodni.


Opinie absolwentów

Witaj koleżanko, kolego! Gdybyście mnie zapytali, jak mi się studiowało na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, tak bym Wam odpowiedział. Usiądźmy razem i wypijmy dobra kawę, czekoladę, a ja w tym czasie opowiem jak mi się tam studiowało. Uczelnia jest dla każdego i wielu może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Kierunków studiów jest tam sporo, od pielęgniarstwa, przez towaroznawstwo, bezpieczeństwo żywności, zielarstwo, budownictwo i wiele innych pokrewnych, tak medycznych jak i technicznych. Możecie zdobyć tu podstawy do dalszego kształcenia i umiejętności by rozwinąć pasje, aby móc samodzielnie pracować. Nie będę zachwalał kierunków, których nie znam, więc skupię się na zielarstwie, którego jestem absolwentem. Czy wiecie co to jest zielarstwo? Wielu myli zielarstwo z ziołolecznictwem, a to nie jest to samo. Wiecie jednak, że ziołolecznictwo nie może istnieć bez zielarstwa, a kto opanuje zielarstwo łatwiej zgłębi tajniki i zawiłości ziołolecznictwa. Przejdę jednak do rzeczy i opowiem o zawiłościach, ciekawostkach i istocie zielarstwa. Zielarstwo to zapach ziemi, na której uprawiamy rośliny lecznicze. Zielarstwo to umiejętność sadzenia, zbierania i przetwarzania surowców roślinnych o potwierdzonych właściwościach spożywczych i leczniczych. Zielarstwo to umiejętność analizy składu ilościowego i jakościowego związków czynnych w tym i odżywczych jakie znajdziemy w roślinach leczniczych. W końcu zielarstwo to droga do nabycia umiejętności przetwarzania surowców zielarskich w produkty lecznicze roślinne, suplementy diety, żywność funkcjonalną, kosmetyki bogate w składniki naturalne, roślinne. Gdyby i to było za mało, zielarstwo to podstawowa wiedza zielarza, naturoterapeuty wykorzystującego surowiec zielarski i preparaty roślinne w stosowanych terapiach leczniczych. Zielarz po ukończeniu tego kierunku wie co stosuje, zna skuteczność, bo zna skład ilościowy i jakościowy oraz rozumie, że rośliny zielarskie dobrze, profesjonalnie uprawiane, zbierane, magazynowane i przetworzone mogą stanowić remedium na wiele chorób i dolegliwości. Produkty z takich surowców są ważnym elementem wspomagającym w terapii farmakologicznej jak i w rekonwalescencji czy profilaktyce. Studiując na KPU w Krośnie na kierunku Zielarstwo czerpać będziecie wiedzę od wykładowców, profesjonalistów o najwyższych umiejętnościach. Wymienię tylko kilku, z którymi na przestrzeni moich studiów miałem zaszczyt pracować i korzystać z ogromu ich wiedzy. Elżbieta Pisulewska - profesor i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Iwona Wawer - profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ilona Kaczmarczyk – Sedlak - profesor i wykładowca Katedry Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katarzyna Paradowska - profesor i czynny wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Barbara Krochmal-Marczak - profesor KPU w Krośnie, dr Bernadetta Bienia, dr Marta Pisarek, dr Henryk Różański, dr Dominik Wróbel oraz wielu innych, bez których ten kierunek nie byłby tak prestiżowy. Kadra naukowa, chociaż bardzo istotna i nieoceniona, to jednak bez przestrzeni wykładowej i laboratoryjnej na nic by się zdała. Władze KPU w Krośnie cały kompleks budynków dydaktycznych w Suchodole, w tym i nowy budynek z laboratoriami i innymi przestrzeniami do diagnostyki oddało właśnie nam, studentom Zielarstwa. Zapraszam byście poznali ten kompleks dydaktyczno-laboratoryjny, pomoże to Wam zrozumieć o czym mówię. To jeszcze nie wszystko. Poznać wiedzę, zbadać surowiec to tylko część. Ważne jest, aby umieć uprawiać roślinę, pielęgnować i cieszyć się okresem jej wzrostu i zebrać plon, który można przebadać i porównać z już wykonanymi badaniami. To właśnie robią studenci na przyuczelnianym poletku dydaktyczno-eksperymentalnym. Znajdziecie tu ponad 50 różnych gatunków roślin spożywczych i zielarskich. Możecie być szczęśliwcami, którzy przebadają część rośliny lub frakcję składnikową, a może odkryjecie nowy związek. Laboratoria zasobne w maszyny pomiarowe i diagnostyczne, czekają na Wasze pomysły i zapraszają by badać i mierzyć. Mogę zdradzić Wam tajemnicę, że to ciężka praca, ale też dobra zabawa, a osiągnięte wyniki rekompensują trud pracy. Jak wisienka na torcie dodam, że każdy kierunek w tym i Zielarstwo ma swoje Studenckie Koło Naukowe, nasze nosi nazwę „Planta Medica”. Czym się ono zajmuje? W skrócie powiem, że rozwija pasje zielarskie pod okiem opiekuna. Czy to Was zachęciło, aby rozważyć wstąpienie w szereg alumnów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i stać się tak jak ja jej absolwentem? Nie czekajcie! Lubicie zioła i ciekawi Was ich uprawa oraz ich wpływu na nasze zdrowie, zostańcie studentami kierunku Zielarstwo KPU w Krośnie. Ja polecam i dziękuje za wspólny czas przy kawie.
Studiując Zielarstwo w murach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie spędziłam 3,5 roku. To i wiele i niewiele czasu. Wystarczająco, aby zacząć swoje życie z zielarstwem. Jeśli ktoś z was spodziewa się, że 3,5 roku to wystarczająco wiele czasu aby poznać zioła, zagadnienia z zakresu ich uprawy, przetwarzania i tworzenia z nich przeróżnych preparatów to niestety muszę go rozczarować. To zbyt krótki czas. Jeśli jednak do czasu studiowania na kierunku Zielarstwo podejdzie się, jak do wejścia na nową ścieżkę patrzenia na świat przez pryzmat magii roślin, to już zupełnie inna historia będzie do opowiedzenia. Kierunek zielarstwo otwiera świat ziół przez pokazanie nam fizjologii roślin, ale też przez botanikę i spacery w terenie, które pozwalają nam nauczyć się rozpoznawania roślin dzikorosnących (choćby na trawniku uczelni, czy później – pod oknem w waszym domu) i pracy z narzędziami, które w tym rozpoznawaniu są pomocne. Przechodzimy przez chemię ogólną i organiczną oraz fitochemię, choć brzmi to przerażająco, jest niesamowitą drogą przez laboratoria i zdobywanie wiedzy o tych wszystkich trudnych do przecenienia związkach, które kryją w sobie rośliny. Wszystkie te probówki, szkiełka, napary i odwary, jakie spotykamy na swojej drodze w laboratorium, pokazują nam złożoność, zawiłość i piękno tego co oferują nam rośliny. Dają nam wiedzę, a często również umiejętność, czytania receptur, czy tworzenia preparatów – chociażby kremów, emulsji, maści, syropów i wielu innych ciekawych wytworów do których stosowane są zioła. Praca w laboratoriach często bywa wymagająca, ale kiedy ma się ją już za sobą, to z nią wiąże się najwięcej wspomnień, choć zależnie od zajęć których dotyczą może się okazać, że najlepiej pamiętamy pękniętą zlewkę przy emulgacji najwspanialszego kremu pod słońcem, który miał być naszym remedium dla każdego rodzaju cery albo dziury w fartuszku laboratoryjnym, gdy jedna, czy druga co bardziej uparta osoba w grupie, stara się coś zrobić na skróty, choć to akurat ostatnia rzecz jaka jest możliwa, gdy dopiero się w laboratorium debiutuje. Nie pytajcie, gdzie w takiej chwili jest wykładowca, bo jest dokładnie tam, gdzie być powinien – w sali, przy studentach, tłumacząc zasady pracy w laboratorium. Ziołolecznictwo, farmakognozja, receptura zielarska, zwłaszcza to drugie, brzmi tajemniczo, ale spokój i nieprzeceniona wiedza kadry dydaktycznej sprawia, że najbardziej enigmatyczne słowa zaczynają nabierać kształtu i sensu oraz wartości. Aby nie było aż tak dobrze, obok przedmiotów zawodowych, są również przedmioty ogólne. Te przemilczę, bo gdziekolwiek zdecydujesz się studiować, nigdzie cię one nie ominą. Wychowanie fizyczne, filozofia, socjologia, psychologia, czy inne tego typu przedmioty– czekają ciebie drogi kandydacie na każdej uczelni. Wróćmy więc do sedna czy warto? Warto, jeśli tylko sobie uświadomisz, że te 3,5 roku to czas, w którym otwierają się przed tobą drzwi do poznania nowego świata, świata w którym zioła zajmują coraz wyższe miejsce w twoim życiu. Jednak wiedz, że kiedy czas studiów minie, kiedy po obronie pracy dyplomowej w twoje ręce trafi dyplom, to tak naprawdę, twoja przygoda z ziołami albo się skończy, albo dopiero zacznie się na dobre. Będziesz wyposażony w wiedzę, umiejętności i narzędzia, aby dalej, już samodzielnie, świadomie i odpowiedzialnie, wchodzić w świat ziół coraz głębiej i dokładniej.
Witam. Nazywam się Beata Jasińska, jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni  im. Stanisława Pigonia w Krośnie, kierunku Zielarstwo ze specjalnością Rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków. Studia ukończyłam w 2021 roku.  Podczas studiów nie tylko zgłębiałam treści związane z planem studiów, ale także w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Planta Medica prowadziłam wraz z koleżanką z roku dodatkowe badania. Był to projekt badawczy związany z analizą miodów. Wyniki naszych prac zostały zaprezentowane na trzech krajowych konferencjach,  powstał także artykuł opublikowany w czasopiśmie Postępy Fitoterapii (marzec 2021 r.). Kontynuacją moich badań produktów pszczelich była praca dyplomowa na temat pyłku pszczelego. Moja dodatkowa działalność popularyzatorska dotyczyła i nadal dotyczy współpracy z czasopismem Porady na zdrowie. Podczas studiów poznałam wielu wspaniałych wykładowców oraz wartościowych ludzi, z którymi mam nadzieję nie stracę kontaktu.
Nazywam się Beata Urban. Jestem psychologiem pracującym w zawodzie od 15 lat. Pierwszy raz miałam styczność z Karpacką Państwową Uczelnią jako słuchaczka kursów Zielarz – fitoterapeuta i Medycyna naturalna. Po kursach postanowiłam zgłębiać tematykę zielarstwa, tym razem na studiach inżynierskich. Wybór tej uczelni był podyktowany opinią, którą wyrobiłam sobie na kursach. Wiedza i profesjonalizm wykładowców, podejście kadry i uczelni do słuchacza,  zaplecze dydaktyczne w postaci dobrze wyposażonych laboratoriów i pole z roślinami zielarskimi – to zadecydowało o moim wyborze. Na studiach inżynierskich, które trwały 3,5 roku, znaczenie poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą uprawy, rozpoznawania i zastosowania surowców zielarskich w dietetyce, w kosmetyce, w suplementach diety oraz w samodzielnym przygotowaniu różnych preparatów zielarskich. Jestem bardzo zadowolona ze studiów. Wiedza i doświadczenie, które zdobyłam daje mi możliwość lepszego pomagania osobom, które zgłaszają się do mnie po pomoc psychologiczną. Mogę im pomóc nie tylko oddziaływując na ich psychikę, ale również na ciało, co wzmacnia i przyśpiesza efekty terapii psychologicznej.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Warto studiować Zielarstwo ze względu na przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowalnictwa roślin zielarskich, obróbki i przetwórstwa surowców pochodzenia zielarskiego, oceny jakości surowców i produktów zielarskich, organizacji i zarządzania gospodarstwem, znaczenia i wykorzystania roślin zielarskich w dietetyce i kosmetologii.
Po ukończeniu studiów absolwent może prowadzić gospodarstwo zielarskie, stosując metody konwencjonalne, zintegrowane i ekologiczne, jak również podjąć pracę w przetwórstwie zielarskim, owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie zielarskim, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Absolwenci specjalności Uprawy małoobszarowe mogą także prowadzić centra roślin zielarskich i ozdobnych, projektujących ogrody przydomowe, produkujących rozsady ziół, warzyw i krzewów, prowadzić szkółki roślin ozdobnych lub doradztwo zielarsko-ogrodniczo-pszczelarskie. Absolwenci modułu Fitoprodukty i ich zastosowanie mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się certyfikowaniem fitoproduktów oraz w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli ich jakości. Absolwent może pełnić rolę doradczą w komponowaniu składu jakościowego i ilościowego fitoproduktów oraz przewidywać ich wpływ na organizm człowieka, jak i określać możliwość ich zastosowania.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Zielarstwo

Marzysz o pracy, która pozwoli Ci połączyć twoje pasje z pracą zawodową? Chcesz zdobyć wiedzę na temat naturalnych metod leczenia, zdrowego stylu życia oraz roślin, które pomagają w leczeniu chorób? W takim razie kierunek Zielarstwo jest właśnie dla Ciebie!
Studia na tym kierunku to nie tylko poznawanie fascynującego świata roślin, ale także inwestycja w swoją przyszłość. Z roku na rok, coraz więcej ludzi szuka naturalnych sposobów leczenia i dba o swoje zdrowie w sposób holistyczny, dlatego absolwenci kierunku Zielarstwo mają wiele możliwości zatrudnienia w różnych dziedzinach.

Zielarstwo studia

Podczas studiów na kierunku Zielarstwo zdobędziesz wiedzę z dziedzin takich jak botanika, biochemia, farmakologia, ale także profilaktyka i szeroko pojęta medycyna. Poznasz tradycyjne leki ziołowe, jak i te stosowane w nowoczesnej fitoterapii. Nauczysz się rozpoznawać rośliny, ich właściwości, sposoby ich uprawy, zbierania, a także przetwarzania i wykorzystania w kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Studia zielarskie

Kierunek Zielarstwo to doskonała propozycja dla osób poszukujących pracy związanej z naturą i roślinami. Jeśli chcesz zdobyć unikalną wiedzę, rozwijać swoje pasje i osiągnąć sukces zawodowy, nie wahaj się i zapisz się na studia na kierunku Zielarstwo!