Charakterystyka kierunku

  1. O nas

Trzyletnie, licencjackie studia o profilu praktycznym uruchomione po raz pierwszy w roku akademickim 2010/2011. Studenci studiują język angielski jako język wiodący oraz wybierają drugi język obcy (język niemiecki, hiszpański lub rosyjski). [Czytaj dalej]