Rada Uczelni 2021-2024

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie:

1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • mgr inż. Aleksandra Sanocka-Gierek
  • mgr inż. Janusz Fic – przewodniczący
  • dr inż. Paweł Smaś

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS
  • dr inż. Małgorzata Górka
  • dr inż. Roman Zimka

3) Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego:

  • Ambroży Żychiewicz