Struktura Uczelni


 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS
Rektor

dr Agnieszka Woźniak
Prorektor ds. rozwoju

dr Krzysztof Frączek
Prorektor ds. studiów

mgr Franciszek Tereszkiewicz
Kanclerz 

mgr Jadwiga Zych
KwestorJednostki ogólnouczelniane