Uczelnie partnerskie w Polsce

Od początku działalności naukowo-dydaktycznej Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie współpracuje z najlepszymi uczelniami akademickimi w kraju, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy naukowo-badawczej, a także dydaktycznej obejmującej ustalenia co do możliwości podejmowana studiów II stopnia.
Są to poniższe uczelnie