Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela wczesnej edukacji. Dają pełne kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem. W trakcie studiów student poznaje praktyczne i teoretyczne aspekty pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, ukierunkowane na skuteczną pracę z dzieckiem i uczniem. Zajęcia realizowane są w specjalistycznych pracowniach – dydaktyki zintegrowanej, plastycznej i muzycznej wyposażonych w najnowsze pomoce dydaktyczne, w tym pomoce proponowane w systemie M. Montessori. 


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

POZIOM KSZTAŁCENIA:

jednolite studia magisterskie

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

10 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

magister

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

Kandydata na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będącego po:

 • egzaminie maturalnym („nowej maturze”) obowiązuje konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego;
 • egzaminie dojrzałości („starej maturze”) obowiązuje konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Ponadto odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, której celem jest potwierdzenie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczycielskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego albo artystycznej.

Zakres kształcenia

W ramach studiów magisterskich realizowanych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie ze standardami kształcenia nauczyciela, nie wybiera się specjalności.

Praktyki

Praktyki, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, realizowane są w wymiarze 250 godzin.


Opinie Absolwentów

Studia na krośnieńskiej uczelni dały mi możliwość rozwoju osobistego. Jestem pozytywnie nastawiona do świata, a praca z dziećmi pozwala mi realizować innowacyjne pomysły z dziedziny muzyki, sztuki oraz przyrody. Wszystko, co robię, ma pozytywny wpływ na dzieci, które czują się bezpieczne, ważne i szczęśliwe. Od nowego roku szkolnego, czyli od sierpnia, spełniło się moje marzenie i zaczynam pracę w przedszkolu w Norwegii. Jestem wielką pasjonatką ich systemu edukacji.
Jestem absolwentką studiów na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w KPU w Krośnie. Obecnie pracuję jako nauczyciel - wychowawca w Niepublicznym Przedszkolu „Stokrotka” w Krośnie. Studia na tej uczelni pozwoliły mi uzyskać ogromną swobodę w prowadzeniu zajęć w szkole i przedszkolu. Nauczyłam się także pisać własne, autorskie scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących pobudzających uczniów do twórczego myślenia. Dzięki zajęciom z wykwalifikowanymi wykładowcami i praktyce w szkołach podstawowych w Krośnie oraz w przedszkolach uświadomiłam sobie, w jaki sposób można elastycznie prowadzić zajęcia dydaktyczne. Studia w KPU w Krośnie będę zawsze wspominać z uśmiechem. Otrzymałam tutaj nie tylko ogrom wiedzy metodycznej potrzebnej do pracy nauczyciela, ale również poznałam sporo wartościowych ludzi, których nigdy nie zapomnę. Dzięki stypendium naukowemu mogłam aktywnie dbać o swój osobisty rozwój w obszarze moich zainteresowań. Ogromne wsparcie i wiedza jaką otrzymałam od niesamowitej kadry wykładowców zmotywowały mnie do rozwoju swoich umiejętności, kompetencji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Dzięki tej uczelni pokochałam zawód nauczyciela, który każdego dnia przynosi mi wiele miłych niespodzianek. Dzieci szybko i chętnie uczą się nowości. Ogromną radość i satysfakcję daje mi możliwość oglądania, jak kształtują się ich charaktery i zdobyte umiejętności, przemierzając drogę od malucha do starszaka.  Praca jest moją pasją i nie zamieniłabym jej na nic innego.
Studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wspominamy bardzo pozytywnie i jeśli miałybyśmy wybierać jeszcze raz uczelnię, to wybrałybyśmy KPU ponownie. Krośnieńska Uczelnia, daje studentowi możliwość wzięcia udziału w różnych aktywnościach. Pomoc przy Karpackich Klimatach, wycieczki integracyjne, wyjazdy z Koła Naukowego „Twórczych Pedagogów”, Juwenalia ze swoim kolorowym pochodem i koncertami czy ciekawe konferencje uczelniane, to tylko kilka z wielu możliwości do wyboru dla każdego przyszłego studenta. Cała kadra wykładowców i władz, podchodzi do studenta indywidualnie. Wszyscy tworzą rodzinny klimat, który sprawia, że chce się wracać do „Naszej” Uczelni.
Studia na kierunku Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem przedszkolnym, umożliwiły mi realizację marzenia, jakim było zostanie nauczycielem. Specjaliści z KPU w Krośnie, doskonale przygotowali mnie do podjęcia pracy w zawodzie; ich merytoryczne i przede wszystkim praktyczne nauczanie, pozwoliło mi na pewne wkroczenie w świat edukacji małych dzieci. Dzięki studiowaniu na KPU nauczyłam się jak być nowoczesnym nauczycielem, otwartym na dzieci i ich pomysły.
Pracuję w Niepublicznym Przedszkolu w Leżajsku. Serdecznie polecam studiowanie Pedagogiki, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w KPU w Krośnie. Doskonałe przygotowanie pod względem metodycznym jak i merytorycznym, a także dużo zajęć praktycznych, umożliwiają łatwe wdrożenie się w zawód nauczyciela. Poprzez ukończenie tego kierunku spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa - podjęłam moją wymarzoną pracę, jaką jest praca z dziećmi w przedszkolu. Bardzo chętnie wróciłabym jeszcze do Krosna i często tam wracam z samego sentymentu Cudowny czas i wspaniała uczelnia 
Zawsze wracam wspomnieniami do KPU. Tyle z uczelni w Krośnie wyniosłam… I atmosfera taka wspaniała, aż się chciało na te zajęcia chodzić. A później w pracy… bardzo dużo rzeczy zapamiętałam, które przeniosłam do przedszkola. Naprawdę… jest co wspominać i to co wykładowcy dają studentom jest ponad wszystko, aż się idzie pewniej do pracy . I nie jest to wiedza, która się „ulatnia”. I szkoda mi strasznie, że wcześniej nie było w Krośnie studiów magisterskich. Zrobiłam 2 lata na innej uczelni - bez porównania do naszej uczelni - KPU.
Jako absolwentka mogę polecić KPU z całego serca. Atmosfera sprawia, że czujemy się jak w domu, a dzięki wykładowcom jesteśmy wyposażeni w potrzebną wiedzę. Po studiach na KPU czuję się w pełni przygotowana do pracy.
Jestem absolwentką KPU w Krośnie i szczerze polecam uczelnię każdemu, kto zastanawia się, czy ta uczelnia spełni jego oczekiwania. Naprawdę warto, ponieważ panuje tam wspaniała atmosfera. Wykładowcy są życzliwi i wyrozumiali, nie brakuje praktycznych zajęć oraz wydarzeń, w których można się udzielać i zdobywać doświadczenie. Co najważniejsze, każdy kto na KPU studiował, nie żałuje i sentyment do uczelni czuje.
Studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dały mi przede wszystkim wyższe wykształcenie I stopnia. Dały mi też coś więcej… fundament do wymarzonej pracy nauczyciela. Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym zdobyłam podstawowe umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od razu po obronie pracy licencjackiej, udało mi się znaleźć prace jako nauczyciel w przedszkolu. Już w pierwszych dniach, mimo stresu, od razu przypominałam sobie słowa ulubionych wykładowców… od razu potrafiłam „przenieść teorię w praktykę” i wykorzystać w pracy z dziećmi. Na studiach w Krośnie miałam możliwość uczestniczyć w wykładach, zajęciach ćwiczeniowych z niesamowicie mądrymi, wykształconymi ludźmi - nauczycielami, pedagogami, osobami z ogromnym doświadczeniem i wiedza. Udział w praktykach, wsparcie, które dostałam podczas pisania pracy licencjackiej czy sam moment obrony, na sama myśl przywołuje mój uśmiech na twarzy i pozytywne wspomnienia. Mogłabym napisać o wiele więcej…, bo już nie wspomnę o miłych chwilach i kawie w przerwie między zajęciami, w słoneczna pogodę na naszym krośnieńskim rynku, z ulubionymi koleżankami. Naprawdę to był dobry, wyjątkowy, wartościowy czas… Powinnam tu powiedzieć szczere i prosto z serca: DZIĘKUJĘ!

Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Warto studiować kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bo:
 • daje pełne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III,
 • ukierunkowuje na umiejętność pracy z dzieckiem,
 • skoncentrowany jest na metodycznych zajęciach praktycznych,
 • to liczne zajęcia z psychologii,
 • to nauka przez praktyczne działania,
 • umożliwia prowadzenie zajęcia w świetnie wyposażonych pracowniach metodycznych,
 • to doświadczeni nauczyciele z pasją,
 • zapewnia życzliwą atmosferę i osobowe relacje,
 • daje możliwość poznania wspaniałych kolegów,
 • oferuje wyjazdy z programu Erasmus +,
 • daje możliwość udziału w edukacyjnych projektach unijnych,
 • umożliwia uczestnictwo w Kole Naukowym Twórczych Pedagogów i zespole muzycznym.
Absolwent ma uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III.
W przedszkolach (publicznych i niepublicznych, punktach przedszkolnych) oraz w szkołach podstawowych na stanowisku nauczyciela klas I-III.
Nie, na tym kierunku nie są prowadzone studia w systemie 26+.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań możesz starać się o następujące formy wsparcia: Pomoc materialna: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredyt studencki - udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne są bezpłatne.
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jeśli interesujesz się pracą z dziećmi i chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Studia na tym kierunku to nie tylko możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III, ale również szansa na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji w dziedzinie edukacji.

Pedagogika wczesnoszkolna

W trakcie studiów poznasz metody i techniki nauczania, psychologię rozwoju dziecka, zagadnienia z zakresu pedagogiki, dydaktyki, edukacji wczesnoszkolnej, a także zajmiesz się praktycznymi aspektami pracy nauczyciela, takimi jak prowadzenie zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych, oraz kierowanie grupą dzieci.

Dzięki wyposażeniu specjalistycznych pracowni (dydaktyki zintegrowanej, plastycznej i muzycznej), w najnowsze pomoce dydaktyczne, będziesz miał/a możliwość rozwijania swojej kreatywności i wykorzystania innowacyjnych metod nauczania.

Pedagogika przedszkolna

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nie tylko nauka teorii, ale również praktyczna nauka poprzez działanie. Będziesz miał okazję wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyk i zajęć terenowych, co pozwoli Ci na zdobycie cennych doświadczeń i przygotowanie się do przyszłej pracy.

Program Erasmus+ oraz studenckie koła naukowe to kolejne inicjatywy, które pozwalają na rozwijanie swoich zainteresowań i zdobywanie doświadczenia w innych dziedzinach, a także na nawiązanie cennych relacji międzynarodowych i zawodowych.
Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to także życzliwa atmosfera i osobowe relacje, które sprzyjają integracji i budowaniu pozytywnych stosunków międzyludzkich.

Wybierając ten kierunek, zyskujesz nie tylko pełne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III, ale także szansę na rozwijanie swoich zainteresowań, zdobycie cennych doświadczeń i przygotowanie się do przyszłej pracy nauczyciela.