Kontakt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Rynek 1

38-400 Krosno
tel. 13-43-75-500
fax 13-43-75-511 
e-mail: pans@pans.krosno.pl

 


Biura Rektora i Prorektorów

Rektor                              

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS

Biuro Rektora
mgr Joanna Jagiełło-Kuczała
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-75-528
e-mail: joanna.jagiello@pans.krosno.pl

Kancelaria główna
mgr Dominika Szafran
Rynek 1, pokój nr 105
tel. 13-43-75-500
fax 13-43-75-511
e-mail: pans@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. studiów

dr Krzysztof Frączek

Dział Studiów

mgr Kamila Staroń
mgr Rafał Kin
Rynek 1, pokój nr 007
tel. 13-43-75-510, 013-43-75-531
e-mail: ds@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Prorektor ds. rozwoju

dr Agnieszka Woźniak

Dział rozwoju, sekcja ds. rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-75-526
e-mail: dzial.rozwoju@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Kanclerz

mgr Franciszek Tereszkiewicz

Biuro Kanclerza

mgr Lucyna Pojnar
Rynek 1, pokój nr 108
tel. 13-43-75-525
e-mail: kanclerz@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Kwestor

mgr Jadwiga Zych

Kwestura

Rynek 1, pokój nr 112, 113
mgr inż. Elżbieta Zajdel
Krystyna Kielar-Zarych
tel. 13-43-75-532
fax 13-43-75-511

mgr Małgorzata Guzik
mgr Jolanta Wojtyczka
mgr Marta Stefanik
tel. 13-43-75-534
tel. 13-43-75-538

mgr Dominika Symów
mgr Marta Aszklar
tel. 13-43-75-536

Jak dojechać

Dział Kadr

mgr Marzena Filar
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-75-537
fax 13-43-75-511
e-mail: kadry@pans.krosno.pl

mgr Joanna Jatczyszyn
Rynek 1, pokój nr 017
tel. 13-43-75-507
fax 13-43-75-511
e-mail: joanna.jatczyszyn@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Dział promocji i współpracy, sekcja ds. promocji i popularyzacji nauki

mgr inż. Bartłomiej Bielawa
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-75-512
e-mail: bartlomiej.bielawa@pans.krosno.pl

mgr Jacek Wnuk
Rynek 1, pokój nr 001
tel. 13-43-75-516
e-mail: jacek.wnuk@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Dział promocji i współpracy, Centrum Technologiczne Inkubator

 

mgr Sylwia Maciejowska-Gunia
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-75-518
e-mail: sylwia.gunia@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Grzegorz Sobolewski
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-75-512

Pracownik biura
mgr inż. Bartłomiej Bielawa
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-75-512
e-mail: bon@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Dział rozwoju, sekcja ds. rozwoju

mgr Krystyna Tomkiewicz
Rynek 1, pokój nr 009
tel. 13-43-75-526
e-mail: dzial.rozwoju@pans.krosno.pl

mgr Andrzej Przytocki
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-75-519
e-mail: andrzej.przytocki@pans.krosno.pl

Mateusz Borek
ul. Kazimierza Wielkiego 4
e-mail: mateusz.borek@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Dział rozwoju, sekcja ds. współpracy z zagranicą

mgr inż. Patryk Soliński
Rynek 1, pokój nr 004
tel. 13-43-75-515
fax 13-43-75-511

e-mail: iro@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Kierownik Działu Infrastruktury

inż. Andrzej Jakubowski

Dział Infrastruktury

mgr inż. Maciej Krukar
Rynek 1, pokój nr 012
tel. 13-43-75-535
13-43-75-529
fax  13-43-75-511
e-mail: maciej.krukar@pans.krosno.pl


mgr inż. Dorota Jatczyszyn
dorota.jatczyszyn@pans.krosno.pl
13 43 755 39

Jak dojechać

Kierownik Działu Informatyki

mgr inż. Mateusz Lorenc

Zespół Specjalistów ds. informatyki

mgr inż. Konrad Wilusz
inż. Wojciech Borisenek
Rynek 1, pokój nr 013
e-mail: informatycy@pans.krosno.pl

Informatycy odpowiedzialni za kampusy:

mgr inż. Maciej Półchłopek

mgr inż. Damian Przybyła

Kampusy przy ul.

  • Wyspiańskiego 20
  • Dmochowskiego 12
  • Żwirki i Wigury 9a
  • Kazimierza Wielkiego 8

Dział pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami

mgr Izabela Steliga-Lepucka
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-75-517
e-mail: izabela.steliga@pans.krosno.pl

mgr Izabela Zajdel
Rynek 1, pokój nr 011
tel. 13-43-75-517
e-mail: izabela.zajdel@pans.krosno.pl

Jak dojechać


Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych

Rynek 5, 38-400 Krosno
Tel. 13 437 5555
Tel. 505 668 132
szkolajezykow@pans.krosno.pl

Jak dojechać

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rynek 1, pokój 004
38-400 Krosno
tel. 13-43-75-512
swfis@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Studium Nauk Podstawowych

Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno
tel. 13-43-75-540

Jak dojechać


Obsługa Instytutów 

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Kazimierza Wielkiego 4-8

Mirosław Madej
tel. 13-43-75-549

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Dmochowskiego 12

Radosław Siwik
tel. 505 668 148

Obsługa Kampusu PANS przy ul. Wyspiańskiego 20

Radosław Siwik
tel. 505 668 148


Kierownik Domów Studenta

Grażyna Mrozek

ul. Żwirki i Wigury 9a
tel. 505 668 157
e-mail: domstudenta@pans.krosno.pl

Jak dojechać

Inspektor ochrony danych

mgr Łukasz Kunicki
tel. 13-43-75-514
ochrona.danych@pans.krosno.pl