Studia na kierunku Informatyka  trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Podczas studiów  student pozna zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Czytaj więcej


Zakład Informatyki
dr inż. Agnieszka Kubacka – Kierownik Zakładu
Kazimiera Panaś – Sekretariat
tel. 013-43-755-70,  fax 013-43-755-71
e-mail: ip@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno