Branża informatyczna to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin rynku technologicznego. Według Komisji Europejskiej w całej Unii Europejskiej brakuje ponad 600 tysięcy programistów. Braki widać także w Polsce, gdzie niedobory w branży IT szacowane są na około 50 tys. pracowników. Przygotowana przez nas oferta studiów na kierunku Informatyka to perspektywa rozwoju osobistego dla ludzi kreatywnych i twórczych, posiadających umiejętność logicznego myślenia oraz chcących zdobyć kwalifikacje w najwyższym stopniu pożądane na rynku pracy. Studiując Informatykę zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania, technologii internetowych, sieciowych systemów, administrowania systemami informatycznymi oraz bazami danych. Ponadto nauczysz się programować systemy informatyczne i projektować sieci komputerowe z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Informatyka

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki, albo fizyki.
  • Kandydaci, którzy zostali uhonorowani tytułem laureata lub finalisty stopnia centralnego lub okręgowego olimpiad
    z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub wiedzy technicznej, są zwolnieni z procesu rekrutacji i mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia.

Zakres kształcenia

Podczas studiów możesz wybrać jeden z trzech modułów kształcenia:

  • Cyberbezpieczeństwo – nabędziesz umiejętność projektowania, wdrażania, użytkowania, administrowania i testowania bezpiecznych systemów IT
  • Sieciowe systemy informatyczne – zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania i eksploatacji sieci komputerowych
  • Technologie internetowe i bazy danych – nauczysz się tworzyć systemy i aplikacje internetowe, bazy danych oraz ich interfejsy graficzne.
  • Metody i techniki programowania – zdobędziesz umiejętność tworzenia oprogramowania w oparciu o nowoczesne techniki i języki programowania

Praktyki

W czasie studiów odbędziesz praktyki zawodowe
w firmach o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym, w wymiarze 24 tygodni.


Opinie absolwentów

Rozpoczynając studia miałam zerową wiedzę z zakresu informatyki. Moim celem było ‘poszerzenie horyzontów’ oraz sprawdzenie czy ta dziedzina jest w ogóle dla mnie. Ciągle żyłam w obawie, że sobie nie poradzę i nie zaliczę semestru… Jednak dzięki wsparciu oraz bardzo dobrej komunikacji z prowadzącymi zajęcia skończyłam studia ze świetnymi stopniami. Udało mi się również znaleźć atrakcyjną pracę. Sądzę, że jest to właśnie zasługa wykładowców, którzy potrafili przekazać solidną wiedzę. Działalność studenckich kół naukowych była dla mnie kolejnym olbrzymim plusem. Dzięki nim poznałam wiele niesamowitych osób, a również - swoich prawdziwych przyjaciół. Zawsze będę pozytywnie wspominać studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Naukę w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wspominam pozytywnie. Studia informatyczne pozwoliły mi poszerzyć wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności. Wykładowcy byli bardzo zaangażowani w swoją pracę. Zawsze chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz tworzyli przyjazną atmosferę. Działalność w studenckich kołach naukowych pozwoliła mi na rozwój moich zainteresowań oraz ciekawe i konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Oferowane przez uczelnię praktyki studenckie pozwoliły mi zdobyć szerokie doświadczenie zawodowe oraz pierwszą pracę w branży informatycznej. Studiowanie informatyki w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zapewnia duże perspektywy oraz swobodę w wyborze dalszej ścieżki kariery.
Studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie najbardziej cenię za stworzenie możliwości i warunków do nauki i rozwoju swoich pasji, nawet tak nietypowych jak badanie złośliwego oprogramowania (potocznie wirusów komputerowych). Na studiach I stopnia miałem możliwość zdobycia certyfikatu Microsoft IT Academy z programowania w C# (.NET). Udało mi się też nawiązać współpracę z Wydawnictwem Helion. Kontynuowanie nauki po latach na studiach magisterskich również okazało się bardzo dobrą decyzją i pozwoliło mi na rozwój w kierunku bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw. W ramach pracy dyplomowej stworzyłem generator kodu powłoki (ang. shellcode), który miał wspomagać testy penetracyjne (zabezpieczeń). Czas studiów wspominam bardzo dobrze.
Myśląc o wyborze studiów, sugerowałem się jedynie opiniami osób dotyczącymi jakości nauczania. Okazuje się, że studia to nie tylko nauka, ciągłe siedzenie w książkach i zarywanie nocek przed sesją. Uczelnię tworzą przede wszystkim studenci działający na różnych polach, jak np. koła naukowe. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu można się realizować w tym, co nas interesuje, rozwijać swoje pasje, poznawać nowych znajomych i nabywać kompetencje, które później przekładają się na lepsze przygotowanie do pracy. Nie byłoby to możliwe bez pomocy wykładowców, którzy wspierają studentów w realizacji ich pomysłów od początku do końca.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Tak, studenci mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające zdobycie dodatkowych kompetencji w ramach Akademii Cisco oraz Microsoft IT Academy.
Tak, na uczelni działa wiele studenckich kół naukowych. W SKN NEO studenci zajmują się drukiem 3D, technologią wirtualnej rzeczywistości VR, budują i programują roboty. Ponadto działa drużyna e-sportowa, a miłośnicy tradycyjnych gier mogą spędzić czas na wspólnych rozgrywkach.
Kształcimy praktycznie. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT. Na bieżąco doskonalimy bazę laboratoryjną, dzięki czemu studenci mają dostęp do najnowszych technologii. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach: sieci komputerowych i światłowodowych, systemów alarmowych i powiadamiania SATEL, systemów kontrolno-pomiarowych i prototypowania układów elektronicznych, wyposażonych w najnowszy sprzęt. Studenci mają również bezpłatny dostęp do profesjonalnego oprogramowania.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Studiowanie informatyki

Informatyka to kierunek, który otwiera przed Tobą nieograniczone możliwości. W dobie cyfrowej rewolucji, technologia stała się nieodłącznym elementem naszego życia. Bez wątpienia, Informatyka to dzisiaj jeden z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych kierunków studiów. Jeśli jesteś zainteresowany/a nowymi technologiami, chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami, a jednocześnie szukasz kierunku, który zagwarantuje Ci dobrą pracę i rozwój zawodowy, to Informatyka to idealny wybór.

Studia informatyka

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu programowania, cyberbezpieczeństwa, baz danych, sieci komputerowych oraz technologii internetowych. Będziesz miał/a szansę pracować na najnowocześniejszym sprzęcie, wykorzystywać najnowsze narzędzia i technologie, a co najważniejsze – rozwijać swoje umiejętności.

Studia informatyczne

Informatyka to również kierunek dla ludzi, którzy lubią wyzwania i szukają stałego rozwoju. Już podczas studiów będziesz miał/a możliwość uczestniczenia w projektach związanych z nowymi technologiami, pracować w zespole i zdobywać doświadczenie praktyczne. Po ukończeniu studiów, czeka Cię bogata oferta pracy na szeroko rozumianym rynku IT, m.in. w instytucjach bankowych, w administracji państwowej i samorządowej, w korporacjach i dynamicznie rozwijających się startupach.

Nie wahaj się, wybierz Informatykę i dołącz do grona specjalistów, którzy tworzą światową rewolucję cyfrową!