Program studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn został oparty o analizę wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji zawodowych stawianych współczesnemu inżynierowi mechanikowi, w tym w kontekście wdrażania Przemysłu 4.0. Absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także będą posiadać kompetencje z zakresu projektowania i konstrukcji maszyn i urządzeń.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Mechanika i budowa maszyn

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki, albo fizyki, albo chemii.
  • Osoby, które zostaną laureatami lub finalistami stopnia centralnego lub okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej lub techniki samochodowej, mogą złożyć wniosek o przyjęcie na studia bez konieczności przechodzenia przez proces rekrutacyjny.

Zakres kształcenia

Na kierunku Mechanika i budowa maszyn oferujemy kształcenie w zakresie następujących specjalności:

  • Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja
  • Mechanika lotnicza
  • Diagnostyka samochodowa, mechatronika i emobilność

Praktyki

Na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci realizują praktyki w zakresie 24 tygodni, w tym:

  • na roku pierwszym 4 tygodnie praktyk, w tym obowiązkowe 2 tygodnie praktyk wdrożeniowych w trakcie semestru drugiego,
  • na roku drugim 4 tygodnie praktyk,
  • na roku trzecim 6 tygodni praktyk,
  • w semestrze zimowym roku czwartego 10 tygodni.

Studenci realizują praktyki w lokalnych zakładach pracy, w zależności od wybranej specjalności są to firmy typowo produkcyjne, biura projektowe, a także warsztaty i stacje diagnostyki samochodowej.


Opinie absolwentów

Nauka w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie była dla mnie ciekawym doświadczeniem. Odnalazłem tutaj to, czego szukałem - wykwalifikowaną kadrę wykładowców, która potrafiła przekazać swoją wiedzę, a przy tym dała odczuć, że nie jesteśmy dla nich kolejnym numerkiem indeksu, tylko kimś, kto w przyszłości będzie wdrażał nauczone tematy w życie. Świetne zaplecze warsztatowe w Kampusie przy ul. Żwirki i Wigury, dzięki któremu można było zobaczyć w praktyce rzeczy, o których się uczymy. Uczestniczyłem w różnych kołach naukowych, bardzo podobało mi się to, że jeśli student wychodzi z inicjatywą nie przechodzi ona obok, tylko jest wykonywana. Jednym zdaniem - nie zamieniłbym czasu spędzonego w KPU w Krośnie na żadną inną uczelnię.
Ukończenie krośnieńskiej uczelni pozwoliło mi nabyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które obecnie wykorzystuję na co dzień, pracując jako diagnosta samochodowy. Studia pozwalały mi zgłębiać interesujące zagadnienia oraz rozwiewać wątpliwości, zarówno podczas ćwiczeń i wykładów, jak i zajęć dodatkowych w kole naukowym. Poprzez kontakt z prawdziwymi fachowcami i nowoczesnymi technologiami, uczelnia dała mi możliwość rozwoju i znalezienia dobrze płatnej pracy.
Nazywam się Szymon Cwynar i jestem absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i budowa maszyn Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Dzięki praktycznemu kierunkowi kształcenia bardzo wcześnie obrałem swoją ścieżkę zawodową oraz jeszcze w czasie studiów podjąłem pracę w swoim kierunku. Studia na krośnieńskiej uczelni wspominam bardzo pozytywnie, gdyż w ich trakcie znacznie poszerzyłem swoją wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu inżynierii mechanicznej, kierunek Mechanika i budowa maszyn daje absolwentom realne szanse na zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu studiów.
Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może brać udział w projektowaniu konstrukcji maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych o szerokim zakresie zautomatyzowania. Może czynnie uczestniczyć w pracach związanych z przygotowaniem produkcji ze szczególnym wskazaniem na opracowywanie procesów technologicznych dla maszyn i urządzeń sterowanych w sposób konwencjonalny jak też komputerowo CNC. Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może także pełnić funkcje kierownicze w zakładach przemysłowych, jak też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie bardzo często w firmach, w których odbywali wcześniej praktyki. Najczęściej studenci naszej uczelni znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, mechanicy samochodowi oraz diagności.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Budowa maszyn

Szukasz kierunku studiów, który zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemów technicznych związanych z konstrukcją, budową i eksploatacją maszyn i urządzeń? Chcesz zdobyć kompetencje w dziedzinie projektowania i konstruowania maszyn oraz wdrażania Przemysłu 4.0? Wybierz kierunek Mechanika i budowa maszyn! Studia na tym kierunku opierają się na analizie wymagań dotyczących wiedzy i kompetencji, jakie powinien posiadać współczesny inżynier mechanik, dzięki czemu po ich ukończeniu będziesz przygotowany/a do pracy w wielu branżach. Czekają na Ciebie fascynujące wyzwania związane z projektowaniem, konstruowaniem i obsługą maszyn i urządzeń.

Mechanika i budowa maszyn studia

Na studiach zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, co umożliwi Ci projektowanie i eksploatację układów mechatronicznych i diagnostycznych. Jednym z największych atutów kierunku Mechanika i budowa maszyn jest praktyczne podejście do kształcenia. Będziesz miał/a możliwość zdobywania doświadczenia na płatnych stażach w zakładach produkcyjnych Grupy Nowy Styl, a także nauczysz się posługiwania zintegrowanymi systemami projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE. Nauczanie opiera się na oprogramowaniu firmy IBS Poland (Dassault Systems) 3D Experience oraz pracy w systemie CATIA, co da Ci praktyczną umiejętność posługiwania się narzędziami, które są najczęściej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Studia mechaniczne

Kierunek Mechanika i budowa maszyn jest bardzo ceniony na rynku pracy, po ukończeniu studiów będziesz miał/a wiele możliwości kariery. Będziesz mógł pracować w międzynarodowych korporacjach, w firmach produkcyjnych, a także w innych branżach, które wymagają specjalistów z wiedzą z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Wybierając kierunek Mechanika i budowa maszyn zdobędziesz przewagę na rynku pracy i zapewnij sobie świetlaną przyszłość zawodową.