4-semestralne magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie (zarówno w systemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych studiów niestacjonarnych), adresowane są zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów. Czytaj więcej 


Zakład Zarządzania 
dr inż. Piotr Lenik – Kierownik Zakładu
inż. Wanda Durał – Sekretariat
tel. 013-43-755-60,  fax 013-43-755-61
e-mail: ik@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno