Tłumaczenia specjalistyczne

Kierunek studiów podyplomowych: Tłumaczenia specjalistyczne
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200
Liczba ECTS: 60
Odpłatność: 2 000 zł za semestr (całość 4 000 zł)
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie oraz cześć zajęć realizowana w sposób zdalny

Rekrutacja trwa do 31 października 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia: listopad 2024 rok
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Adresaci:
Studia podyplomowe Tłumaczenia specjalistyczne są skierowane do absolwentów studiów językowych, którzy chcą rozwijać warsztat tłumacza tekstów specjalistycznych.

Charakterystyka studiów:
Na program studiów podyplomowych składają się przedmioty rozwijające praktyczne umiejętności w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z takich dziedzin, jak: prawo, nauka i technika, ekonomia i biznes, medycyna czy turystyka. Studia pozwalają rozwinąć warsztat pracy tłumacza, obejmujący narzędzia wspomagające pracę tłumacza (narzędzia CAT), a także zapoznają słuchaczy ze specyfiką tłumaczeniowego rynku pracy, w tym ze sposobami poszukiwania zleceń i współpracy z potencjalnym klientem (od kontaktu do kontraktu). Częścią programu jest również rozwijanie umiejętności tłumaczenia ustnego konferencyjnego (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne) w specjalistycznych laboratoriach językowych. Program uzupełniają zajęcia pogłębiające znajomość języka ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności stylistycznej i retorycznej tłumaczonych tekstów specjalistycznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o charakterze dokształcającym.
Wykaz modułów tematycznych:
• Tłumaczenie symultaniczne
• Tłumaczenie konsekutywne
• Tłumaczenie prawne i prawnicze
• Tłumaczenie techniczne
• Tłumaczenie ekonomiczne i biznesowe
• Tłumaczenie medyczne
• Tłumaczenie turystyczne
• Warsztat pracy tłumacza
• Język polski dla tłumaczy

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (EN-PL i PL-EN) posiada umiejętność tłumaczenia różnych typów tekstów specjalistycznych z zapewnieniem wysokiej jakości wykonanego tłumaczenia oraz z zachowaniem norm określonych dla danej dziedziny oraz zasad etyki zawodu. Podczas zajęć z przekładu ustnego absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do przygotowania się do potencjalnego zlecenia oraz profesjonalnego wykonania tłumaczenia w sytuacji konferencyjnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza, a także umie aktywnie poszukiwać zleceń na rynku pracy oraz skutecznie kontaktować się z potencjalnymi klientami.

Wymagania przyjęcia:
Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim. Znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do CAE.

Wymagane dokumenty:
Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu Instytutu Humanistycznego:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia, którą należy potwierdzić w sekretariacie),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
-1 zdjęcie (format legitymacyjny)
Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Sekretariat Instytutu Humanistycznego
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Studia podyplomowe Tłumaczenia specjalistyczne
Kazimierza Wielkiego 8
38-400 Krosno

Miejsce realizacji zajęć:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 4

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Joanna Ziobro-Strzępek
joanna.ziobro-strzepek@pans.krosno.pl

Kontakt:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Sekretariat Instytutu Humanistycznego
38-400 Krosno
Kazimierza Wielkiego 8
tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: ack@pans.krosno.pl