Kierunek Turystyka i rekreacja oferuje studia licencjackie I stopnia o profilu praktycznym, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata turystyki i rekreacji, odpowiednio w zakresie:

  • Managera w turystyce i rekreacji,
  • Turystyki uzdrowiskowej, Wellness i SPA,
  • Turystyki krajów karpackich,

oraz zdobyciem cenionych na rynku usług turystycznych uprawnień:

  • Pilota wycieczek zagranicznych,
  • Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów kierunku w wiedzę dotyczącą funkcjonowania branży turystycznej oraz hotelarstwa i przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie, wszechstronną wiedzę w zakresie geografii turystycznej Polski, Europy i świata, w tym także geografii turystycznej regionów karpackich oraz znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego w turystyce, nabycie umiejętności zarządzania podmiotami branży turystycznej i rekreacyjnej, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji. Interdyscyplinarna wiedza przekazywana studentom w procesie kształcenia służy budowaniu przez przyszłych absolwentów poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności lokalnych, a poprzez promowanie różnorodnych form aktywności turystycznej i rekreacyjnej także systematycznemu podnoszenia jakości ich życia.

Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Turystyka i rekreacja

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego
    z języka polskiego.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.

Zakres kształcenia

Studiując na kierunku Turystyka i rekreacja student ma do wyboru jedną z trzech specjalności:

Manager w turystyce i rekreacji

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; tworzenia produktu turystycznego i obsługi klienta w turystyce; organizacji i zarządzania imprezami turystycznymi i rekreacyjnymi realizowanymi dla różnych grup; w tym także organizacji pracy biurowej w przedsiębiorstwie turystycznym. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Turystyka krajów karpackich

Absolwent specjalności posiadał będzie wiedzę i umiejętności w zakresie geografii turystycznej regionów karpackich oraz organizacji i funkcjonowania turystyki w krajach karpackich; wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w obszarach górskich; umiejętności i kompetencje w zakresie terenoznawstwa i współczesnych metod nawigacji oraz przewodnictwa turystycznego. Absolwent posiadał będzie także obszerną wiedzę w zakresie zagospodarowania turystycznego obszarów górskich, jak również dysponował podstawowymi umiejętnościami w zakresie projektowania i znakowania szlaków górskich. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Absolwent specjalności posiadał będzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw organizacyjno-prawnych funkcjonowania uzdrowisk oraz ich turystycznego zagospodarowania; turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego; podstaw terapii fizykalnej oraz odnowy biologicznej jak również współczesnych usług Wellness i SPA. Program nauczania uwzględnia również nabycie umiejętności wykorzystania walorów przyrodniczych w odnowie sił psychofizycznych człowieka. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w uzdrowiskach.

Praktyki

Program studiów przewiduje realizację 24 tygodni praktyk zawodowych w pełnym cyklu kształcenia, poczynając od semestru II (1 tydzień praktyk = 5 dni = 40 godzin):

semestr II – praktyka w biurach podróży, instytucjach turystycznych, obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych, obiektach hotelarskich lub jednostkach sportu i rekreacji (6 tygodni, w tym: 3 tyg. – praktyka w wyodrębnionych dniach tygodnia, 3 tyg. – praktyka w czasie przerwy wakacyjnej),

semestr III – praktyka w biurach podróży, instytucjach turystycznych, obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych, obiektach hotelarskich lub jednostkach sportu i rekreacji (3 tygodnie – praktyka w wyodrębnionych dniach tygodnia),

semestr IV – praktyka w biurach podróży, instytucjach turystycznych, obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych, obiektach hotelarskich lub jednostkach sportu i rekreacji (9 tygodni, w tym: 3 tyg. – praktyka w wyodrębnionych dniach tygodnia, 6 tyg. – praktyka w czasie przerwy wakacyjnej),

semestr V – praktyka w biurach podróży, instytucjach turystycznych, obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych, obiektach hotelarskich lub jednostkach sportu i rekreacji (3 tyg. – praktyka w wyodrębnionych dniach tygodnia),

semestr VI – praktyka specjalnościowa (3 tyg. – praktyka w wyodrębnionych dniach tygodnia), Manager w turystyce i rekreacji – praktyka w biurach podróży lub ośrodkach sportu i rekreacji Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa – praktyka w obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych lub ośrodkach Wellness i Spa Turystyka krajów karpackich – praktyka w obiektach hotelarskich lub gospodarstwach agroturystycznych.


Opinie Absolwentów

Jestem absolwentką Turystyki i Rekreacji PWSZ (2007-2010). Mimo iż, z rodzinnego miasta było mi znacznie bliżej do Krakowa, wybrałam uczelnię na nieznanym mi wówczas Podkarpaciu. Zawsze pociągało mnie nieznane, zamieszkanie w Krośnie było zatem idealną okazją, by odkrywać Bieszczady i szlaki Beskidu Niskiego. Środowisko i studenci PWSZ-u sprzyjali moim odkrywczym zapędom. Razem z Kołem Geograficznym wędrowaliśmy po górach Ukrainy, a w wolnym czasie z przyjaciółmi ze studiów odkrywaliśmy bieszczadzkie szlaki i malownicze okolice Krosna. Studia na PWSZ otworzyły mi drzwi na świat. Na drugim roku studiów wyjechałam do Hiszpanii w ramach programu Erasmus. Tam nauczyłam się płynnie hiszpańskiego, co do tej pory procentuje w moim życiu zawodowym. Tam też rozkwitły moje zainteresowania kulturą iberyjską i latynoamerykańską, dlatego naturalnym wyborem studiów magisterskich było dla mnie Kulturoznawstwo. Bez wątpienia, tak nieoczywisty wybór krośnieńskiej uczelni zdeterminował kolejne lata mojego życia prowadząc je na dobre tory. Na trzecim roku studiów zdecydowałam, że moją przyszłość na pewno zwiążę z turystyką i podróżami. W kilka dni po obronie pracy licencjackiej, z teczką pełną moich CV szukałam stażu w krakowskich biurach podróży. Pracę dostałam niemal od ręki, a głównym moim atutem (absolwentki bez doświadczenia w branży) była właśnie dobra znajomość hiszpańskiego i angielskiego. Od ukończenia studiów na PWSZ minęło 12 lat i takim stażem pracy mogę się teraz pochwalić. Przez te lata zwiedziłam 45 krajów na 5 kontynentach, pilotowałam wycieczki do Ameryki Południowej, Środkowej i do Azji, koordynowałam duże imprezy Incentive w Europie, a obecnie od 7 lat pracuję u prężnie rozwijającego się krakowskiego tour operatora, gdzie jestem managerem zespołu sprzedawców. Dziś z perspektywy czasu wiem, że moje życiowe Grand Tour rozpoczęło się właśnie w Krośnie. Dziękuję władzom i wykładowcom uczelni za możliwości, jakie przed nami otworzyliście, że nauczyliście nas ze swojej pasji można uczynić sposób na życie i tym samym nie przepracować ani jednego dnia w roku.
Nazywam się Ania Rusinek i jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Chcecie wiedzieć jak tam jest? Póki sami się nie przekonacie, nie dowiecie się. Ja do tej szkoły przyszłam przez przypadek, początkowo byłam bardzo źle do niej nastawiona. Ale z czasem wszystko się zmieniło i nie żałuje tych 3 lat spędzonych tutaj. Początkowo zawsze jest niepewność, strach przed nowym otoczeniem, ale z każdym tygodniem i miesiącem jest coraz lepiej. W PWSZ jest bardzo miła atmosfera, świetni wykładowcy, którzy są oddani swojej pracy i studentom. Starają się pomagać w każdej sytuacji. Ja skończyłam turystykę i rekreację i dzięki wykładowcom otworzyły mi się oczy na świat i jego piękno. Moje ulubione przedmioty w ciągu trzech lat? Na pewno historia i architektura sztuki, gdzie na wykładach przenosiłam się w zupełnie inny świat, zajęcia ruchowo-muzyczne, które sprawiły, że postanowiłam rozwijać swoją pasję do tańca oraz zajęcia sportowe w szczególności basen. Ogromnym plusem tej szkoły jest to, że przygotowuje studentów nie tylko pod względem wiedzy ale także praktycznie. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji na kółkach zainteresowań oraz zdobywać certyfikaty. Jeśli miała bym jeszcze raz wybierać szkołę oraz kierunek na pewno wybrała bym Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. Polecam ją wszystkim, którzy chcą spędzić najlepsze lata ucząc się w teorii jak i w praktyce.
Cześć, nazywam się Łukasz Piękoś. W 2015 roku ukończyłem studia w Państwowej Wyższej Szkole, na kierunku Turystyka i Rekreacja o specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego i Rekreacji. W 2012 roku po ukończeniu liceum sportowego w Strzyżowie postanowiłem wybrać szkołę wyższą w Krośnie. Początkowo zastanawiałem się nad dwoma kierunkami: Wychowaniem Fizycznym oraz Turystyką i Rekreacją. Od zawsze lubiłem podróże i dlatego wybór kierunku padł w końcu na TiR. Podczas 3 lat studiów miałem możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznie działać w przeróżnych projektach, w których uczelnia krośnieńska brała udział. Czas spędzony pomiędzy nauka, wykładami i sesją można było bardzo często spożytkować na wyjazdy, czy to w Polskę czy za granicę. Studia w PWSZ w Krośnie dały mi możliwość zwiedzenia wielu miejsc. Odwiedziłem wiele europejskich państw m. in. pobyt w kilku miastach na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 -2013; zwiedzania Pragi w Czechach; Bardejova na Słowacji oraz Budapesztu na Węgrzech.  Dzięki możliwości, jakie dała mi uczelnia pojechałem dwa razy na 3 miesięczne praktyki zagraniczne do Hiszpanii. Podczas wakacji pracowałem w hotelu w Cap Salou. Poza obowiązkami miałem oczywiście czas na poznawanie nowej kultury, języka i ludzi. Czas wolny spędzałem bardzo intensywnie na podróżach. Byłem m. in. w Barcelonie, Madrycie, Tarragonie i Reus. Wszystkim obawiającym się takich zagranicznych praktyk, radze porzucić strach związany z wyjazdem, bo gdy maja taką możliwość powinny z tego korzystać. Obecnie jestem absolwentem PWSZ w Krośnie oraz ukończyłem Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie na kierunku fotografia. Pracuje w Akademii Piłkarskiej „Beniaminek” Krosno. Łącze pasje do podróżowania i fotografii. To mój sposób na życie. Uczelnia w Krośnie to świetny wybór i niezapomniane wspomnienia na lata. Osobom niezdecydowanym wyborem studiów serdecznie polecam, bo na pewno się nie zawiodą.” 
Absolwentka kierunku Turystyka i Rekreacja w specjalności Turystyka Uzdrowiskowa, Wellness i SPA, obecnie Dyrektor Akademii Talentów, Trenerka Gimnastyki Artystycznej, Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie wspominam z wielkim sentymentem. Przede wszystkim ze względu na „klimat” jaki ta uczelnia posiada. Studenci nie są tutaj tylko numerem z indeksu, są częścią, która tę społeczność tworzy. Myślę, że właśnie to sprawia, że do tego miejsca lubi się wracać, mimo upływającego czasu. Życzliwie witający Wykładowcy, którzy pomimo, iż jesteśmy absolwentami, nigdy nie odmawiają udzielania pomocy. W obecnej chwili pracuję jako Trener Gimnastyki Artystycznej. Uczę setkę Dzieciaków w wieku 5 – 16 lat. To właśnie PWSZ pozwolił mi nabyć potrzebne umiejętności, abym dziś czuła, że jestem na odpowiednim miejscu. Organizacja Musicalu „W Krainie Lodu”, trzymiesięczne praktyki programu Erasmus + w Hiszpanii, prowadzenie biura AZS – to doświadczenia, których nie nauczy żaden podręcznik metodyczny. Nie planowałam wyboru tej uczelni, tych studiów, tego kierunku. Dziś jestem szczęśliwą właścicielką dyplomu z wyróżnieniem z 2016 roku, Dyrektorką Akademii Talentów, która ze swoją firmą wystartowała już pół roku po obronie tytułu licencjata, ale najważniejsze… spełnioną w swoim zawodzie Trenerką. Nie wiem jak to się stało, że tu trafiłam, ale wiem coś innego, najważniejszego – studia w Krośnie to najlepsza decyzja w moim życiu. I gdybym w obecnej chwili miała wybrać, wybrałabym dokładnie tak samo – świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Więc, jeśli ktoś nie wie jeszcze co chce robić w życiu, jaką uczelnię wybrać… polecam PWSZ w Krośnie.”
Jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Turystyka i rekreacja. Kierunek ten wybrałam ze względu na zamiłowanie do podróży. Poza tym, turystyka stała się znaczącą dziedziną gospodarki, dlatego powstają liczne miejsca pracy. Turystyka daje zatrudnienie w kraju jak i zagranicą. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, w której chcą się kształcić. Przedmiotami, z jakimi spotkałam się wybierając ten kierunek studiów były m.in.: geografia, podstawy ekonomii, podstawy socjologii, podstawy zarządzania, podstawy turystyki, hotelarstwo, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, marketing, anatomia, język angielski oraz inny dodatkowy język. Innym ciekawym przedmiotem była również technologia informacyjna, dzięki której poznaliśmy różne systemy rezerwacji używane w biurach podróży. Na tym kierunku odbywają się również zajęcia terenowe i wyjazdy na obozy. W moim przypadku były to wyjazdy na Węgry, obóz w Pieninach a także kilka wyjazdów w ramach Koła Turystyczno-Geograficznego w góry Rodniańskie w Rumunii czy Mała Fatra na Słowacji oraz wyjazd w ramach zajęć krajoznawstwa do Krakowa. Dodatkowo studenci mogą również brać udział w wymianach międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+, w krajach takich jak Hiszpania, Turcja, Słowenia czy Węgry. Dzięki studiowaniu w Krośnie poznałam wielu fantastycznych znajomych, wykładowców, którzy w jasny i zrozumiały sposób przekazywali nam wiedzę, ale także starali się pomagać każdemu w różnych sytuacjach. Podczas wykładów oraz ćwiczeń można było zauważyć, że są to ludzie z pasją, którą chętnie dzielą się wiedzą ze studentami. W trakcie studiów, każdy student odbywał praktyki w wybranym przez siebie miejscu z dziedziny turystyki. Były to m.in.: hotele, biura podróży, obiekty sportowe lub rekreacyjne czy instytucje związane z kulturą i wypoczynkiem. Dzięki praktykom mogliśmy poznać zasady funkcjonowania danych obiektów oraz wgłębić się w ich działalność. Absolwenci Turystyki i rekreacji mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, jako przewodnicy, opiekunowie wycieczek, piloci czy rezydenci biur podróży lub bezpośrednio w nim, a także powinni posiadać wiedzę z zakresu organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup. Studia w Krośnie dały mi pewność w tym co chcę robić w przyszłości oraz pomogły zdobyć potrzebne umiejętności do stawiania pierwszych kroków w tym kierunku. Po ukończeniu studiów każdy absolwent kierunku Turystyka i rekreacja otrzymuje certyfikat językowy oraz pilota wycieczek zagranicznych. Czas spędzony na uczelni w Krośnie jak i poznane osoby z pewnością będę długo mile wspominała, wszystkich kandydatów zastanawiających się nad wyborem kierunku studiów zachęcam do podjęcia nauki na Turystyce i rekreacji, ponieważ jest to bardzo interesujący kierunek, na którym można nauczyć się wielu ciekawych, przydatnych informacji.

Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Proponowane w ramach kierunku profile studiów, w takim zakresie jak: Manager w Turystyce i Rekreacji, czy Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od ubiegłego roku akademickiego uruchomiliśmy w ramach prowadzonego kierunku także możliwość studiów w zakresie: Turystyki Krajów Karpackich mając na uwadze, że bezpośrednie sąsiedztwo Karpat jednego z największych i wciąż słabo turystycznie zagospodarowanych łańcuchów górskich w Europie, stwarza szansę powstania licznych miejsc pracy w branży turystycznej. Jesteśmy głęboko przekonani, iż systematycznie rosnący sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – coraz więcej specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści i programy kształcenia realizowane w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której: „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”. Krosno jest coraz bardziej liczącym się ośrodkiem recepcji ruchu turystycznego w tej części kraju, stanowiąc turystyczne przedpole dla atrakcyjnych turystycznie obszarów Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w tym także dwóch Parków Narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego). W południowej części województwa podkarpackiego, w której leży Krosno, znajduje się większość atrakcji turystycznych regionu, w tym także liczne ośrodki uzdrowiskowe: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Polańczyk. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarzał będzie coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata oraz uzyskaniem cenionych kwalifikacji: Pilota wycieczek zagranicznych oraz Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji, potwierdzonych odrębnymi certyfikatami.
Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do pracy w biurach podróży, w przedsiębiorstwach i organizacjach turystycznych, ośrodkach sportu i rekreacji, informacji i promocji turystycznej, w schroniskach turystycznych, hotelach i pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych czy agroturystycznych, w tym także bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo terenowe) a także pracy w zawodzie animatora turystyki i rekreacji w różnego typu ośrodkach turystycznych oraz w sanatoriach i uzdrowiskach.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Studia turystyka i rekreacja

Szukasz sposobu na rozpoczęcie kariery zawodowej, która przyniesie Ci wiele satysfakcji i możliwości rozwoju? Rozważ studia na kierunku Turystyka i Rekreacja!
Czy marzysz o pracy w branży turystycznej i organizacji wyjazdów, które pozostawią niezapomniane wspomnienia? Na naszym kierunku będziesz miał/a nie tylko szansę na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami branży turystycznej, ale również na poznanie geografii turystycznej Polski, Europy i świata.

Turystyka i rekreacja

Opanujesz umiejętności organizacji imprez turystycznych oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji. Dodatkowo, zyskasz kompetencje umożliwiające pracę jako pilot wycieczek zagranicznych czy animator czasu wolnego w turystyce i rekreacji. Co więcej, po ukończeniu specjalizacji, będziesz w stanie z powodzeniem zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym, organizować turystykę w regionach karpackich, a także podejmować się przewodnictwa turystycznego.

Kierunek turystyka i rekreacja

Daj sobie szansę na rozwój i realizację swoich marzeń związanych z branżą turystyczną. Wystarczy, że podejmiesz decyzję o studiowaniu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Już teraz zapraszamy Cię na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji o naszych studiach i formularz zgłoszeniowy. Przyjdź do nas, a my pomożemy Ci spełnić Twoje marzenia i zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w branży turystycznej!

Co po turystyce i rekreacji?

Absolwent turystyki i rekreacji może pracować w różnych miejscach związanych z branżą turystyczną i rekreacyjną, np. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych czy agroturystycznych, schroniskach turystycznych, biurach podróży, restauracjach itp. Może zajmować stanowiska specjalisty, doradcy, analityka lub menedżera w jednostkach zajmujących się obsługą turystyczną, informacją oraz promocją miast i regionów, a także bezpośrednio obsługiwać turystów jako przewodnik lub pilot.