Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Mogą podejmować pracę w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sportowych oraz uzyskują część standardu kształcenia, która jest realizowana na studiach I stopnia, a po ukończeniu studiów II stopnia realizującym dalszą część standardu kształcenia uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.  Czytaj więcej


Zakład Wychowania Fizycznego
dr Grzegorz Sobolewski  – Kierownik Zakładu
inż. Wanda Durał – Sekretariat
tel. 13 43 755 60, fax: 13 43 755 61
e-mail: ik@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Pokój 8 B