Aktualne konkursy


 • Zapraszamy uczniów i studentów do udziału w VI konkursie „MŁODA STREFA BIZNESU” na najlepszy projekt własnej działalności gospodarczej
  Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.ETAP I :a)    Przesłanie zgłoszenia do 25 lutego 2024 r. (na adres: konkursMSB@pans.krosno.pl).b)    Przesyłanie prac konkursowych do 1 marca 2024 r. na powyższy adres.c)    Ocena merytoryczna prac przez zespół ekspertów (kryteria oceny pracy: innowacyjność pomysłu, realność przyjętych założeń, wiarygodność parametrów finansowych, umiejętność prezentacji pomysłu).d)    Wyłonienie dziesięciu najlepszych prac do etapu II – 2 marca 2024 r. (pięć prac uczniów szkół średnich oraz pięć prac studentów).ETAP II – 8 marca 2024 r.a)    Prezentacja 10 najlepszych […]
  Read More
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- aktualne konkursy
  Nabór wniosków w konkursie LIDER XV Nabór rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 29 marca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00) LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki […]
  Read More
 • Lider XIV – nabór w konkursie dla młodych naukowców organizowanym przez NCBiR
  Wkrótce (17 lutego br.) rozpocznie się nabór organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie LIDER XIV. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki […]
  Read More
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – aktualne konkursy
  Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” – nabór w trybie ciągłym Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju […]
  Read More
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – aktualne konkursy
 • Narodowe Centrum Nauki – aktualne konkursy
  Aktualny harmonogram konkursów NCN https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy