Nazwa kierunku studiów: Inżynieria produkcji
Specjalność:
-Zintegrowane systemy wytwarzania,
-Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie,
-Systemy informatyczne w inżynierii produkcji.  Czytaj więcej


Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska
dr inż. Bernadeta RajchelKierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@pans.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno