poloznictwo2
poloznictwo3
poloznictwo4
PlayPause
previous arrow
next arrow
poloznictwo2
poloznictwo3
poloznictwo4
previous arrow
next arrow


Studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo pozwalają zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł zawodowy licencjata położnictwa będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, kobiety chorej ginekologicznie, a także ich rodzin zgodnie ze standardami profesjonalnej opieki oraz w oparciu o wytyczne praktyki opartej na dowodach naukowych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Położnictwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
 • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.
 • Kandydaci, którzy zostali laureatami lub finalistami stopnia centralnego
  i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej oraz wiedzy o żywieniu
  i żywności, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne bez konieczności przechodzenia przez proces rekrutacyjny. W przypadku gdy kilku kandydatów zdobędzie tę samą liczbę punktów, decydującym czynnikiem będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres kształcenia

Studia na kierunku Położnictwo prowadzone są bez specjalności.

Praktyki

Kształcenie praktyczne na kierunku Położnictwo realizowane jest zgodnie ze standardami kształcenia i efektami uczenia, opisanymi w programach kształcenia. Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego roku studiów. Miejscem kształcenia praktycznego na kierunku Położnictwo są: sala porodowa, oddział położniczy, noworodkowy (położniczo-noworodkowy), patologii ciąży, ginekologiczny, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, oddział pediatryczny (niemowlęcy, patologii noworodka), internistyczny, chirurgiczny oraz intensywnej terapii, gabinet podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), specjalistyczne ambulatorium (poradnia ginekologiczna i ginekologiczno-położnicza), szkoła rodzenia oraz poradnia laktacyjna. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się mogą także w żłobkach.


Opinie Studentów

Warunki studiowania na kierunku "Położnictwo" w KPU Krosno są na najwyższym poziomie. Uważam, że nawet najlepsze Uczelnie w Polsce nie powstydziły by się tak nowoczesnym wyposażeniem pracowni jaki znajduje się w KPU Krosno. Dodatkowo kadra wykładowców składa się z fachowców i profesjonalistów w swej dziedzinie, którym bardzo zależy na tym żebyśmy nie byli tylko "biernymi słuchaczami", ale na tym żeby się nami nie powstydzić w przyszłości. Kierunek położnictwo pomimo tego, że jest to bardzo obłożony zajęciami i wykładami kierunek daje możliwość wszechstronnego poznania otaczającego nas świata. Jest to kierunek bardzo życiowy i interesujący, który daje możliwość wyboru wiele ścieżek rozwoju. Po ukończeniu kierunku możesz być położną, która przyjmuje porody (z czym każdy zazwyczaj sobie ten zawód kojarzy), ale także można być położną neonantologiczną, która sprawuje opiekę nad noworodkiem, można być jeszcze położną administracyjną, anestezjologiczną i środowiskową. Możesz pracować w szpitalu, w gabinecie lekarskim, POZ, a także w Szkołach Rodzenia. Witanie na świecie nowego życia jest niesamowite a to wszystko sprawia, że jest to bardzo wyjątkowy zawód.
Wybrałam kierunek Położnictwo na KPU Krosno, ponieważ od dziecka interesowałam się medycyną, chciałam pracować w szpitalu oraz nieść pomoc innym ludziom, dlatego połączyłam studia ze swoją pasją. Na tym kierunku mogę się rozwijać ze względu na szerokie możliwości zawodu położnej. Studia te przygotowują w najlepszych warunkach studentów do wymagającej i odpowiedzialnej pracy położnej. Pomagają zdobyć nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności, które wykorzystam w przyszłej pracy. Pracownie w Centrum Symulacji Medycznej są profesjonalnie wyposażone, co pozwala zwiększyć pewności siebie na zajęciach praktycznych w szpitalu. W Zakładzie Położnictwa panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja studiowaniu.
Położnictwo to cudowny zawód, z wieloma ścieżkami rozwoju, zupełnie inny od wszystkich. Otwarty umysł to podstawa, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Na tym właśnie polega cała magia tego zawodu. Witanie na świecie nowego życia jest naprawdę niesamowite. To sprawia, że zawód położnej jest wyjątkowy. Studiowanie Położnictwa w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, daje mnóstwo możliwości kształcenia się. Już od pierwszego semestru mamy zajęcia w szpitalu. Sale wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej odwzorowują to co dzieje się na sali porodowej czy też na bloku operacyjnym. Kadra pracowników Zakładu Położnictwa to osoby z ogromnym doświadczeniem i życzliwością. Zawsze dokładają wszelkich starań, aby studiowało się lepiej. Jeśli chcesz studiować w rodzinnej pełnej empatii grupie studentów to zapraszamy do nas!
Położnictwo na KPU w Krośnie to kierunek godny polecenia. Mamy świetnie wyposażone sale do ćwiczenia naszych położniczych umiejętności oraz wspaniałych wykładowców, którzy są pomocni w każdej sytuacji. Dzięki praktykom zdobywamy cenne doświadczenie, bo jak wiadomo wiedza to dopiero połowa sukcesu. Studiowanie położnictwa daje wiele możliwości, pracować można później różnych placówkach lub otworzyć własną działalność.
Położnictwo poleciłabym każdemu, kto interesuje się fizjologią ciąży. Jako że jest to zawód dynamiczny i pełen adrenaliny, potrzeba do niego silnych osobowości, które będą sobie w stanie poradzić w trudnych sytuacjach. Wybierając ten kierunek, trzeba się przygotować na sporo nauki i praktyki. Osoba idąca na położnictwo powinna być cierpliwa i empatyczna, ale jednocześnie zdolna do wyłączenia emocji, gdy wymaga tego sytuacja. To studia dla każdego, nie tylko dla dziewczyn, choć kierunek ten jest bardzo sfeminizowany. Jest to zawód bardzo wymagający, ale dający naprawdę ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia. Mamy świadomość, że bierzemy udział w przygotowaniach do przyjęcia na świat nowego życia. Myślę, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z pełnym zaangażowaniem przygotuje wszystkich studentów tego kierunku tak, aby z czystym sumieniem i rzetelnością wypełniali swój zawód w przyszłości. Doskonałym przykładem na to jest pełne wyposażenie sal ćwiczeniowych oraz symulatory, które pokazują lekki przedsmak zajęć praktycznych w szpitalu.

Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Położna to osoba, której wiedza jest niezbędna na każdym etapie ciąży, porodu i pierwszych tygodni opieki nad dzieckiem. Wykonywanie zawodu położnej jest obarczone dużą odpowiedzialnością, wymaga specjalistycznego przeszkolenia i obszernej wiedzy, dlatego też zawód ten jest regulowany prawnie. Zawód położnej wymaga niemałego zaangażowania, umiejętności działania pod presją czasu czy pracy w trudnych warunkach. Wiedza w zawodzie położnej odgrywa szczególne znaczenie. Jednak obok kompetencji medycznych, konieczne jest kształtowanie umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Zatem ukończenie studiów gwarantuje wszechstronne wykształcenie medyczne. Ponadto, w sektorze ochrony zdrowia wciąż obserwowane jest duże zapotrzebowanie na pracowników, także w obszarze ginekologiczno-położniczym.
Absolwent kierunku Położnictwo uzyskuje tytuł licencjata i kwalifikacje do wykonywania następujących czynności zawodowych:
 • rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenia w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 • kierowania na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
 • prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, przyjmowania porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
 • sprawowania opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego, rozpoznawania u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;
 • badania noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;
 • profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
 • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: przygotowywania do rodzicielstwa, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.
Absolwenci kierunku Położnictwo uzyskają uprawnienia do podjęcia pracy w ramach lecznictwa szpitalnego – na oddziałach ginekologiczno-położniczych, onkologii ginekologicznej, neonatologii, patologii ciąży, blokach porodowych, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w poradni ginekologiczno-położniczej czy ośrodkach leczenia niepłodności oraz w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Na kierunku Położnictwo nie prowadzimy studiów systemie 26+.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne są bezpłatne.
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Położnictwo studia

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów, a interesują Cię dziedziny związane z położnictwem, ginekologią i neonatologią, to warto zwrócić uwagę na kierunek Położnictwo. Studia na tym kierunku to doskonała okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy jako położna.
Podczas studiów poznasz zasady profesjonalnej opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą i położnicą oraz nad noworodkiem. Zdobędziesz praktyczną wiedzę, która przyda Ci się w pracy z pacjentkami, a także poznasz aspekty etyczne oraz przepisy prawne związane z wykonywaniem zawodu położnej.

Studia położnictwo

Studia na kierunku Położnictwo to nie tylko rozwijanie wiedzy teoretycznej, ale również zdobywanie doświadczenia w różnorodnych miejscach, takich jak sale porodowe, oddziały położnicze, patologia ciąży czy oddziały noworodkowe. Dzięki temu będziesz miał/a szansę na poznanie różnych obszarów praktyki położniczej i wyboru takiego, który Cię najbardziej zainteresuje.

Położna studia

Jest to także kierunek, który daje szansę na pracę w zawodzie, który ma istotne znaczenie dla społeczeństwa. Praca jako położna to wyzwanie, ale także satysfakcja z udzielania pomocy pacjentkom i ich rodzinom w tak ważnym okresie życia.
Wybierając kierunek Położnictwo, wybierasz drogę do zawodu, który pozwoli Ci spełniać swoje ambicje, rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie, a także przyczynić się do poprawy zdrowia i życia pacjentek oraz ich rodzin.