Studia na kierunku Wychowanie fizyczne pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwenci są przygotowani do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Mogą także samodzielnie planować i realizować proces aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i rozwojowi psychoruchowemu. Po ukończeniu studiów mogą podejmować pracę w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno-sanatoryjnych, a po ukończeniu studiów II stopnia także jako nauczyciele wychowania fizycznego.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Wychowanie fizyczne

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską I i II klasą sportową.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską I i II klasą sportową.

Zakres kształcenia

W trakcie studiów na kierunku Wychowanie fizyczne student może wybrać jedną z trzech specjalności:

  • Instruktor sportu – pozwalającą na zdobycie uprawnienia z minimum dwóch dyscyplin np. pływanie, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, narciarstwo oraz podstawową wiedzę do prowadzenia zajęć z dziećmi z różnych dyscyplin sportowych
  • Trener osobisty – pozwalającą na zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć w klubach fitness i siłowniach jako trener osobisty, instruktor
  • Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną – przygotowującą do pracy na stanowisku instruktor odnowy biologicznej w ośrodkach korekcyjnych, hotelach i placówkach wellness i SPA

Praktyki

Student w trakcie trwania studiów realizuje łącznie 25 tygodni praktyk zawodowych (praktyki: psychopedagogiczne, pedagogiczne w szkole podstawowej, w instytucjach, firmach o działalności sportowo – rekreacyjnej oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych). Ponad to w zależności od wybranej specjalności studenci realizują praktyki w ośrodkach odnowy biologiczne, klubach fitness, siłowniach lub w klubach sportowych.


Opinie absolwentów

Witam wszystkich! Nazywam się Dorota Kowalska i jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego (Filologia rosyjska z językiem angielskim) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (Wychowanie fizyczne). W czasie studiów językowych regularnie chodziłam na siłownię i tam zrodził a się myśl, aby stanąć po drugiej stronie – zostać instruktorem fitness. Ukończyłam kursy Trenera Personalnego i Rekreacji Ruchowej – nowoczesne formy gimnastyki i znalazłam pracę w zawodzie (Eurogym, później Skyactiv i mniejsze, gminne siłownie). Kursy dawały wiedzę praktyczną, ale miałam niedosyt wiedzy anatomicznej i pedagogicznej, dlatego w roku 2015 rozpoczęłam studia w Krośnie na kierunku Wychowanie fizyczne. Poznałam tam wiele wspaniałych osób z pasją do sportu i pozytywnym nastawieniem do życia. Obozy i wyjazdy z tych czasów na zawsze będą miłym wspomnieniem. Studiując w Krośnie pracowałam także w szkole językowej. Obydwie dziedziny są dla mnie tak samo interesujące i z żadnej z nich nie chciałabym rezygnować. Jestem wdzięczna krośnieńskiej uczelni, że dała mi szanse studiować i pracować w tym samym czasie. Co więcej, w 2016 roku doznałam kontuzji, która zakończyła się operacją i półrocznym wykluczeniem ze sportu. Mogłam wtedy liczyć na wsparcie i wyrozumiałość wszystkich prowadzących zajęcia (np. zaliczyć obóz narciarski w następnym roku akademickim). W czasie studiów w Krośnie także wyszłam za mąż, a dwa lata później urodziłam córkę. Gdy dziecko podrosło, wróciłam do pracy i założyłam własną działalność gospodarczą, która łączy w sobie dwa rodzaje edukacji – sportowej i językowej. Aktualnie prowadzę grupowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w Gminie Miejsce Piastowe i udzielam lekcji indywidualnych. Zajęcia sportowe, które mam przyjemność prowadzić, widnieją w grafiku siłowni Xtreme Krosno. Zapraszam na fitness i treningi personalne 
Nazywam się Szymon Gubała i pochodzę z Gorlic. Jestem absolwentem studiów licencjackich na kierunku Wychowanie Fizyczne na KPU w Krośnie ( w latach 2004-2007, PWSZ w Krośnie) oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez wiele lat od ukończenia nauki w Krośnie zdobywałem doświadczenie w pracy jako nauczyciel, instruktor i animator sportu oraz wychowawca i kierownik obozów i kolonii. To właśnie na PWSZ w Krośnie zdobyłem swoje pierwsze uprawnienia instruktorskie z pływania oraz gimnastyki sportowej. Posiadam również uprawnienia instruktora snowboardu MSiT oraz instruktora zawodowego SITS. Od 10 lat mieszkam w Zakopanem, bo góry i snowboard to były moje pasje od zawsze. Od tego czasu jestem związany ze Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA, najpierw jako instruktor snowboardu, a od 2 lat jako ki erownik wyszkolenia snowboardowego. Również od kilku lat, wraz z grupą przyjaciół tworze projekt Splitboard Poland, który w tej chwili przerodził się w grupa marek zajmujących się profesjonalnie szkoleniami, doradztwem oraz popularyzacją Splitboardingu w Polsce. Poza zimą prowadzę również rekreacyjną szkołę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Podhalu. Nigdy nie zapominam, że to w Krośnie zaczęła się moja zawodowa przygoda ze sportem. To tam spotkałem ludzi, którzy pokazali mi jak połączyć karierę zawodową z pasją. Ludzi z powołania, nie z przypadku. Polecam KPU w Krośnie

Nazywam się Piotr Haręzga. Jestem magistrem wychowania fizycznego. Moją pasją jest pływanie. Wykształcenie licencjackie uzyskałem w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Uczelnia ta była dla mnie furtką do dalszego rozwoju w sztuce pływania i to właśnie tu zdobyłem swoje pierwsze kwalifikacje jako instruktor pływania. Aktualnie jestem trenerem II klasy pływania. Pracuję jako trener w klubie Swim2Win Krosno którego jestem współzałożycielem. Moi zawodnicy to wielokrotni finaliści Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, rekordziści okręgu podkarpackiego, wielokrotni mistrzowie okręgu podkarpackiego, wielokrotni członkowie kadry 

wojewódzkiej. Na dzień dzisiejszy mój zawodnik jest czołowym pływakiem w Polsce w stylu klasycznym w swojej kategorii wiekowej. Uczestniczę w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z treningiem pływackim. Obecnie biorę udział w szkoleniu z zakresu najnowocześniejszej technologii treningu pływackiego. Za wkład pracy w działalność na rzecz rozwoju sportu pływackiego w województwie podkarpackim zostałem wyróżniony przez Prezesa Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego.

Cześć tu Paweł, jestem magistrem Wychowania Fizycznego, oraz Trenerem Piłki Nożnej z licencją UEFA „A” moją pasją jest piłka nożna i od roku bieganie. Wykształcenie licencjackie zdobyłem na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, już w trakcie studiowania zaczynałem pracę jako trener piłki no żnej, w Beniaminku Krosno. Uczelnia umożliwiła mi zdobycie instruktora pływania, jak i piłki nożnej, czego następstwem było wykonanie kolejnych kwalifikacji w zawodzie trenera. Przez niespełna 7 lat pracowałem w roli trenera piłki nożnej w Krośnie. W 2019 roku od października do lutego 2020, prowadziłem również zajęcia na uczelni w Krośnie, ze studentami I roku wychowania fizycznego z piłki nożnej. Od lipca 2020 pracuję w Akademii Stali Rzeszów, gdzie jestem trenerem prowadzącym kategorię U-12 oraz asystentem w kategorii U-15, dodatkowo tę funkcje łącze jako nauczyciel w SMS Stal Rzeszów. Dodatkowo prowadzę własna działalność, firma głównie prowadzi testy motoryczne, diagnostyczne i posturalne dla osób indywidualnych, czy klubów sportowych z różnych dziedzin. Systematycznie uczęszczam na różnego rodzaju szkolenia, czy staże trenerskie, w ostatnich latach odwiedziłem kilka Akademii Polskiej Ekstraklasy, a za granicą byłem w Bayernie Leverkusen czy SL. Benfica.
Cześć! Nazywam się Mateusz Romankiewicz. Jestem absolwentem kierunku wychowanie fizyczne, trenerem personalnym i instruktorem fitness. Stopień licencjata uzyskałem w KPU Krosno (wtedy PWSZ Krosno) i to właśnie tam rozpoczęła się moja przygoda z szeroko pojętym treningiem wybierając specjalizację tre ner personalny. Ukończyłem wiele kursów z różnych dziedzin, ale to właśnie na uczelni zdobyłem podstawową i tym samym najważniejszą wiedzę potrzebną do rozpoczęcia kariery. Obecnie pracuję w jednej z największych sieci siłowni w Polsce, trenuję stacjonarnie z kilkudziesięcioma osobami o różnym stopniu zaawansowania, w tym z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia grupowe, udzielam konsultacji online, prowadzę zajęcia na ogólnodostępnej platformie treningowej (w tym zajęcia dla dzieci), pracuje przy tworzeniu kursów dla trenerów i jestem autorem kilku artykułów z zakresu treningu. Kocham swoją pracę, żyje nią i nie wyobrażam sobie by miało się coś zmienić. W dalszym ciągu się rozwijam i poszerzam swoją wiedzę, a w najbliższej przyszłości planuje otworzyć swoje studio treningowe. Warto mieć marzenia i cele których osiąganie tworzy kolejne… Dla mnie wszystko zaczęło się w Krośnie.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne to przygoda. Ten kierunek ma swoją wyjątkową specyfikę. Szczególnie ze względu na to, że większość zajęć ma charakter praktyczny, a udział w nich wymaga ścisłej współpracy z koleżankami i kolegami z roku oraz z prowadzącym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez wysoko wykwalifikowanych naukowców jak i doświadczonych praktyków z zakresu wielu dyscyplin naukowych i sportowych. Podczas programowych obozów odbywających się latem nad jeziorem solińskim, czy też zimą w górach, tworzą się wspomnienia na całe życie. Studiując wychowanie fizyczne na naszej uczelni zdobędziecie nie tylko wykształcenie wyższe pedagogiczne z zakresu wychowania fizycznego i dodatkowe uprawnienia instruktorskie, ale przede wszystkim ogrom doświadczenia i wiedzy.
Student zdobywa dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe oraz zdobywa kwalifikacje nauczycielskie. Ponadto, absolwent może pracować w szkole, klubie sportowym lub w innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Do wyboru specjalności (wybór w trakcie studiów):
  • Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
  • Sportowo-instruktorska
  • Trener osobisty
Po ukończeniu studiów pracę można znaleźć w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sanatoryjnych  oraz po ukończeniu studiów II stopnia  jako nauczyciele wychowania fizycznego. Możesz zostać nauczycielem, trenerem, instruktorem. Możesz pracować w siłowni, klubie fitness, prowadzić własną działalność, być trenerem osobistym itd. wszystko zależy od Twoich zainteresowań i specjalności jaką wybierzesz. Do wyboru są trzy: Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną Gimnastyka korekcyjna jest działalnością prowadzoną w szerokim zakresie w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz innych placówkach pozaszkolnych. Odnowa biologiczna prowadzona jest w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, hotelach, ośrodkach wellness i SPA   Sportowo-instruktorska Po ukończeniu studiów student może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, klubie sportowym, szkółkach treningowych oraz ośrodkach wczasowo- kolonijnych. Może również świadczyć usługi dla osób prywatnych jako instruktor zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.   Trener osobisty Po ukończeniu specjalności student będzie mógł prowadzić własną działalność oferując usługi związane z treningiem personalnym, może podjąć pracę w szkole podstawowej, klubie fitness, siłowni, uzdrowisku, ośrodkach wczasowo- wypoczynkowych i innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Wychowanie fizyczne studia

Chcesz rozpocząć studia na kierunku, który pozwoli Ci na połączenie Twojej pasji do sportu i zdrowego stylu życia z przyszłościowymi perspektywami zawodowymi? Chcesz pracować w branży, która pozwoli Ci na wspieranie innych w osiąganiu celów związanych z kondycją fizyczną i zdrowiem? Wybierz kierunek Wychowanie Fizyczne i zdobądź wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która pozwoli Ci na pracę w instytucjach oświatowych, kulturze fizycznej i rekreacyjno-sanatoryjnych, a także jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Wychowanie Fizyczne

Studia na tym kierunku to nie tylko teoria, ale również praktyka – jako przyszły student będziesz miał okazję zdobyć minimum 15 tygodni doświadczenia w praktykach zawodowych i specjalnościowych, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie branży i poznanie różnorodnych metod pracy. Nauczysz się planowania i realizacji procesów aktywności fizycznej, a także prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i profilaktycznych. Wybierając jedną z trzech specjalności: odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną, sportowo-instruktorska lub trener osobisty, będziesz miał/a szansę na rozwijanie swoich umiejętności w wybranej dziedzinie. Dołącz do nas i zdobądź wykształcenie, które otworzy przed Tobą wiele drzwi na rynku pracy!

Gdzie studiować wychowanie fizyczne?

Na PANS Krosno! Podczas studiów, studenci odbywają łącznie 25 tygodni praktyk zawodowych, które obejmują różne dziedziny, takie jak praktyki psychopedagogiczne, pedagogiczne w szkole podstawowej, w instytucjach, firmach związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo, w zależności od wybranej specjalizacji, studenci odbywają praktyki w ośrodkach odnowy biologicznej, klubach fitness, siłowniach lub klubach sportowych.

Wychowanie fizyczne – co robić po studiach?

Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych, które są zależne od ich specjalizacji. Mogą pracować jako trenerzy sportowi w klubach sportowych, instruktorzy w klubach fitness i ośrodkach rekreacyjnych, a także w instytucjach propagujących kulturę fizyczną, ośrodkach sportowych, basenach, szkółkach treningowych, ośrodkach rekreacyjno-sanatoryjnych, hotelach, ośrodkach wellness i SPA. Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne mogą również prowadzić własną działalność oferującą usługi związane z treningiem personalnym i innymi dziedzinami związanymi z kulturą fizyczną. Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwenci mogą pracować również jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, oraz w szkołach ponadpodstawowych.