Kierunek studiów Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to ekscytujący program, który przygotowuje studentów do pełnienia roli ratowników medycznych w różnych sytuacjach kryzysowych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu medycyny, pierwszej pomocy, resuscytacji, obsługi urządzeń medycznych oraz zarządzania sytuacjami awaryjnymi.

Program kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i umożliwia studentom zdobycie doświadczenia poprzez staże i praktyki w placówkach medycznych. Studenci uczyć się będą diagnozowania i udzielania podstawowej pomocy medycznej, a także planowania i koordynowania działań w sytuacjach krytycznych.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne dadzą absolwentom szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu programu studenci będą przygotowani do pracy jako ratownicy medyczni, zarówno w szpitalach, klinikach, jak i w miejscach pracy, na imprezach masowych czy w służbach ratowniczych. Będą również gotowi do kontynuacji nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia specjalistycznych szkoleń w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie będzie oferował nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy medycznej i ratowania życia. Jest to świetna opcja dla osób z pasją do niesienia pomocy innym i zainteresowanych dynamicznym środowiskiem medycznym.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Ratownictwo medyczne

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – uwzględnia konkurs świadectw dojrzałości, mając na uwadze pisemny egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – uwzględnia konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego, biologii albo chemii.
  • Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci oraz finaliści olimpiady biologicznej lub chemicznej stopnia centralnego o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na pierwszy rok studiów decyduje lista rankingowa w granicach ustalonej liczby miejsc.

Zakres kształcenia

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne prowadzone są bez specjalności.

Praktyki

Elementem kształcenia studentów kierunku Ratownictwo medyczne są praktyki zawodowe, których liczba wynosi 960 godzin.

Miejscem realizacji praktyk zawodowych są Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii, oddział ortopedyczno-urazowy, oddział chorób wewnętrznych, oddział neurologii, oddział kardiologii, oddział pediatrii oraz Zespół ratownictwa medycznego.

Studenci będą mieć także możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+.


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne skupiają się na przygotowaniu studentów do udzielania profesjonalnej pomocy medycznej w nagłych wypadkach i sytuacjach kryzysowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, diagnostyki i terapii chorób, a także w zakresie psychologii i komunikacji interpersonalnej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Mogą podjąć pracę  w Ambulansie zespołu ratownictwa medycznego czy w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto ratownicy medyczni mogą pracować w firmach organizujących eventy, koncerty i imprezy masowe, a także w firmach zajmujących się usługami medycznymi dla firm (tzw. medycyna pracy), organizujących transport medyczny. Ratownicy medyczni mają także możliwość pracy w organizacjach pozarządowych, takich jak PCK, Stowarzyszenie Hospicjum czy inne organizacje zajmujące się zdrowiem i ratowaniem życia ludzkiego. Ponadto ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w służbach ratowniczych, takich jak Straż Pożarna, Policja oraz Wojsko, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, GOPR, WOPR, które wymagają od swoich pracowników odpowiednich umiejętności medycznych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku sytuacji kryzysowych. Dodatkowo, firmy ochroniarskie i przedsiębiorstwa transportowe również zatrudniają ratowników medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym.

PRAKTYKI:

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne to także doskonała okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego, dzięki realizowanemu kształceniu praktycznemu. Dodatkowo, uczestnictwo w różnych szkoleniach i warsztatach pozwoli Ci na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz na lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu.

Program studiów wymaga od studentów odbycia 24 tygodni praktyk zawodowych. Praktyki trwają łącznie 960 godzin (6 miesięcy).