Obiekty zabytkowe uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie ma w swym użytkowaniu szereg wartościowych zabytków architektury, istotnych z punktu widzenia historii, urbanistyki oraz przeszłości artystycznej miasta i regionu. Dobry stan techniczny, prawidłowo prowadzone prace konserwatorskie i staranne utrzymanie bieżące każdego z tych obiektów to powód do dumy oraz chlubna wizytówka krośnieńskiej uczelni.