Absolwent kierunku Zielarstwo zdobędzie w trakcie siedmiosemestralnych studiów inżynierskich przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowalnictwa roślin zielarskich, obróbki i przetwórstwa surowców pochodzenia zielarskiego, oceny jakości surowców i produktów zielarskich, organizacji i zarządzania gospodarstwem, znaczenia i wykorzystania roślin zielarskich w dietetyce i kosmetologii. Czytaj więcej


Zakład Zielarstwa
prof. dr hab. Iwona WawerKierownik Zakładu
mgr Iwona Wajs– Sekretariat
tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@pans.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno