Działalność naukowa


  • Zarządzenia dotyczące prowadzenia działalności naukowej
    Zarządzenie nr 55/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stasowanych w Krośnie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej Zarządzenie nr 4/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stasowanych w Krośnie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie afiliacji osiągnięć naukowych pracowników […]
    Read More
  • Działalność Naukowa