Program 6-semestralnych studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) uwzględnia ogólnie dwa bloki programowe: główny – obowiązkowy dla wszystkich (treści ogólne, podstawowe i kierunkowe), a także modułowy-fakultatywny (a/ treści specjalnościowe dla wszystkich (preorientacyjne) – pozwalające od trzeciego semestru na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Czytaj więcej 


Zakład Zarządzania 
dr inż. Piotr Lenik – Kierownik Zakładu
inż. Wanda Durał – Sekretariat
tel. 013-43-755-60,  fax 013-43-755-61
e-mail: ik@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno