Wydawnictwa PANS – Prace naukowo-dydaktyczne


Zeszyt 83
English B2+ in a Nutshell
Sylwia Brońska-Putzig, Joanna Krochmal

Spis treści PDF
Krosno 2024
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-64457-88-3
Cena: 17,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 82
Zarządzanie a relacje społeczne i gospodarcze. Ludzie – Organizacje – Otoczenie: zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania przygotowany pod redakcją dr Liliany Mierzwińskiej, dr Beaty Ujdy-Dyńki
Spis treści PDF
Krosno 2023
Stron 190
Format B5
ISBN 978-83-64457-87-6
Cena: 42,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 81
Test Your Business English
Joanna Krochmal, Elżbieta Pawlik
Spis treści PDF
Krosno 2022
Stron 169
Format B 5
ISBN 978-83-64457-77-7
Cena: 30,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 80
Business English Essentials
Joanna Krochmal, Elżbieta Pawlik

Spis treści PDF
Krosno 2021
Stron 238
Format B5
ISBN 978-83-64457-60-9
Cena 16,00 zł 

Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 79
Współczesne organizacje zarządzanie-innowacje-rozwój
red. Liliana Mierzwińska, Beata Ujda-Dyńka
Spis treści PDF
Krosno 2021
Stron 207
Format B5
ISBN 978-83-64457-59-3
Cena 105,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Propedeutyka symulacji medycznej w pielęgniarstwie
Red.: Renata Dziubaszewska, Katarzyna Studnicka, Danuta Zarzycka
Podręcznik PDF
Krosno 2020
Stron 253
Format B5
ISBN 978-83-8095-929-3
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie
na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej
w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0076/17 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020


Zeszyt 78
Taktyka gry w piłkę siatkową
Krzysztof Frączek
Spis treści PDF
Krosno 2020
Stron 351
Format B5
ISBN 978-83-64457-56-2
Cena 52,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 77
Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia Ehrh. Wybrane zagadnienia z biologii i ekologii gatunku
Dominik Wróbel
Spis treści- PDF
Krosno 2020
Stron 267
Format B5
ISBN 978-83-64457-55-5
Cena: 65,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

 


Zeszyt 76
English Vocabulary for Nurses and Medical Professionals
Agnieszka Antosz-Kasprzyk
Spis treści – PDF
Krosno 2019
Stron 225
Format B5
ISBN ISBN 978-83-64457-52-4
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 74
ACCROSS BORDERS: CULTURE IN DIALOGUE
Red.: Władysław Chłopicki, Liisi Laineste
Spis treści – PDF
Krosno 2018
Stron 228
Format B5
ISBN 978-83-64457-42-5
Cena: 62,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 72
RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH W TEORII I PRAKTYCE
ZARZĄDZANIA

Red.: Piotr Lenik
Spis treści – PDF
Krosno 2017
Stron 434
Format B5
ISBN 978-83-64457-32-6
Cena:  26,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 71
ACCROSS BORDERS: THE WEST LOOKS EAST
Red.: Władysław Chłopicki, Joanna Ziobro-Strzępek
Spis treści – PDF
Krosno 2017
Stron 337
Format B5
ISBN 978-83-64457-27-2
Cena: 25,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 70
ZARZĄDZANIE W SEKTORACH PRYWATNYM ORAZ PUBLICZNYM
Red.: Piotr Lenik
Spis treści – PDF
Krosno 2016
Stron 476
Format B5
ISBN 978-83-64457-23-4
Cena: 18,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 69
PODRĘCZNIK ĆWICZEŃ Z PARTNEREM
Gabriel Szajna, Lucyna Szajna
Spis treści – PDF
Krosno 2018
Stron 113
Format B5
ISBN 978-83-64457-24-1
Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 68
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ORGANIZACYJNYMI
Red.: Piotr Lenik
Spis treści – PDF
Krosno 2015
Stron 412
Format B5
ISBN 978-83-64457-17-3
Cena 18,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 67
WSPÓŁCZESNE DYLEMATY ZARZĄDZANIA
Red.: Piotr Lenik
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-08-1
Cena: 30,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 66
PEDAGOGIKA KULTURY A POSMODERNISTYCZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA
Małgorzata Świdrak
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 166
Format B5
ISBN 978-83-64457-07-4
Cena: 22,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 65
INTEGRACJE METALI CIĘŻKICH ZE ŚRODOWISKIEM MOKRADŁOWYM –
TEORIA I PRAKTYKA INZYNIERII EKOLOGICZNEJ

Włodzimierz Wójcik
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-05-0
Cena: 25,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 63
ANATOMIA „RUNETU”. 
ROSYJSKOJĘZYCZNY INTERNET JAKO EXTRA TERRITORUM BYŁEGO ZSRR

Bartosz Gołąbek
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 180
Format B5
ISBN 978-83-64457-03-6
Cena: 24,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 62
STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA SYSTEMU SOLARIS
Wiesław Wajs, Marcin Kijowski
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 96
Format B5
ISBN 978-83-64457-02-9
Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 61
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 4
Red.: Alicja Witalisz

Spis treści – PDF
Krosno 2013
Stron 356
Format B5
ISBN 978-83-64457-01-2
Cena: 22,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 60
EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.
RODZINA – SZKOŁA – REGION – KULTURA

red. Barbara Lulek, K. Szmyd
Spis treści – PDF
Krosno 2014
Stron 426
Format B5
ISBN 978-93-89295-93-4
Cena: NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 59
Przygotowanie motoryczne siatkarza: podstawy
teoretyczne: przykłady ćwiczeń

Krzysztof Frączek
Spis treści – PDF
Krosno 2012
Stron 185
Format B5
ISBN 978-83-89295-92-7
Cena:10,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 58
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KROSNIE W PANORAMIE DZIEJÓW MIASTA
Red.: Piotr Łopatkiewicz
Spis treści – PDF
Krosno 2012
Stron 276
Format B5
ISBN 978-83-89295-89-x
 Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 57
ONOMASTYKA LITERACKA W PROZIE O TEMATYCE WIEJSKIEJ WŁADYSŁAWA ORKANA
Katarzyna Obrzut
Spis treści – PDF
Krosno 2012
Stron 212
Format B5
ISBN 978-83-89295-84-9
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 56
RODZINA I SZKOŁA. MIĘDZY WSPÓŁPRACĄ A WSPÓŁZAWODNICTWEM
red. Barbara Lulek
Spis treści – PDF
Krosno 2012
Stron 350
Format B5
ISBN 978-83-89295-83-0
Cena: NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 55
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 3
Alicja Witalisz
Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 384
Format B5
ISBN 978-83-89295-78-4
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 54
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE W OKRESIE REFORMY PROGRAMOWEJ SYSTEMU
EDUKACJI

Krzysztof Warchoł
Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 560
Format B5
ISBN 978-8-389295-73-3
Cena: 24,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 53
TQM. INSTRUMENTARIUM DOSKONALENIA JAKOŚCI
Piotr Lenik
Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-72-5
Cena: 12,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 52
BASIC ENGLISH IN MEDICINE AND NURSING
Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-69-5
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 51
WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł, Wojciech J. Cynarski

Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-64-4
Cena: 28,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 50
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA
Ewa J. Lipińska

Spis treści – PDF
Krosno 2011
Stron 144
Format B5
ISBN: 978-83-89295-63-6
Cena: 21,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 49
BUDOWNICTWO OGÓLNE. PODSTAWY BUDOWNICTWA. CZĘŚĆ I
Mohamed Ahmad

Spis treści – PDF

Krosno 2010
Stron 260
Format B5
ISBN: 978-83-89295-62-8
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 48
PIŁKA SIATKOWA. TECHNIKA. METODYKA NAUCZANIA. PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Krzysztof Frączek

Spis treści – PDF

Krosno 2010
Stron 176
Format B5
ISBN 978-83-89295-49-0
Cena: 20,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego
 

Zeszyt 47

DZIENNIKARSTWO W PIGUŁCE
Krzysztof Kamiński

Spis treści – PDF
Krosno 2010

Stron 144
Format B5
ISBN 978-83-89295-53-9
Cena: 17,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 46
SPRACHE – LITERATUR – KULTUR. ACTA GERMANICA I
Hrsg.: Mariola Wierzbicka

Spis treści – PDF

Krosno 2010
Stron 280
Format B5
ISBN 978-83-89295-44-X
Cena: 26,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 45

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDEUTOLOGII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł

Spis treści – PDF
Krosno 2010

Stron 88
Format B5
ISBN 978-83-89295-38-5
Cena: 7,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 44
PODSTAWY FIZJOLOGII I ANATOMII CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU
FIZYCZNEGO
Łukasz Wojtyczek, Tomasz Szarłowicz

Spis treści – PDF

Krosno 2009
Stron 152
Format B5
ISBN 978-83-89295-39-3
Cena: 15,00 zł

Zeszyt 43
AKADEMICKA KLTURA FIZYCZNA NA PRZEŁOMIE STULECI
T. 2: UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNE

Red.: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści – PDF
Krosno 2009
Stron 396
Format B5
ISBN 978-83-89295-37-7
Cena: 17,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 42

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII SPORTU
Red.: Zbigniew Barabasz i Emilian Zadarko

Spis treści – PDF
Krosno 2009

Stron 216
Format B5
ISBN 978-83-89295-24-5
Cena: 10,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 41
INFRASTRUKTURA OBSZARÓW WIEJSKICH
Sławomir Stec, Zdzisław Kryński

Spis treści – PDF

 

 

Krosno 2009
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-32-6
Cena: 9,00 zł

Zeszyt 40
DAS NATIONALGEFÜHL DER DEUTSCHEN UND POLEN ZUM AUSKLANG DER ÄRA
NAPOLEONS. Kurze literarische Form als Zeuge der Geschichte und ihres Haupthelden
Krystyna Szayna-Dec
Spis treści – PDF
Krosno 2009

 

 

Stron 184
Format B5
ISBN 978-83-89295-03-2
Cena: 10,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 39

NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
Red.: Krzysztof Polak

Spis treści – PDF
Krosno 2009

Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-18-0
Cena: 9,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego
 

Zeszyt 38

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOLE
Red. Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek

Spis treści – PDF
Krosno 2009

Stron 376
Format B5
ISBN 978-83-89295-19-9
Cena: 20,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 37
CULTURE LANGUAGE AND LITERATURE ACROSS BORDER REGIONS
Proceedings of the international conference Košice, 28–29 April 2008
Ed.: Pavol Štekauer, Slavka Tomaščíková, Władysław Witalisz

Spis treści – PDF

Krosno 2009
Stron 336
Format B5
ISBN 978-89295-09-1
Cena: 16,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 36

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Red.: Dariusz Kusz, Zdzisław Kryński
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-08-3
Cena: 12,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 35

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Red. Maria Ruda, Małgorzata Górka, Sławomir Stec

Spis treści – PDF
Krosno 2009

Format B5
ISBN 978-83-89295-04-0
Cena: 14,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 34

PODSTAWY ELEKTRONIKI CYFROWEJ Laboratorium część I
Red.: Bogusław Wiśniewski

Spis treści – PDF

Krosno 2010
Stron 168

Format B5
ISBN 978-83-89295-17-0
Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 33

PRODUKCJA ROŚLINNA
Red.: Maria Ruda, Sławomir Stec
Spis treści – PDF
Krosno 2009
Stron 149
Format B5
ISBN 978-83-89295-07-5
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 32
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA SUBREGIONU KROŚNIEŃSKIEGO NA PRZEŁOMIE
XX i XXI WIEKU
Red.: Czesław Guzik i Łukasz Szmyd

Spis treści – PDF
Krosno 2008
Stron 160
Format B5

ISBN 978-83-89295-12-5
Cena: 16,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

Zeszyt 31
TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW GÓRSKICH W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
STREFIE KARPAT
Witold Półtorak, Łukasz Szmyd

Spis treści – PDF
Krosno 2008
Stron 220
Format B5
ISBN 978-83-89295-02-6
Cena: 13,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 30
INFORMATYCZNE SYSTEMY REZERWACYJNE W TURYSTYCE
Robert Rajs

Spis treści – PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-91-0
Cena: 13,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 29
Z DZIEJÓW LEKKOATLETYKI W POLSCE. TRADYCJE CHODU SPORTOWEGO
OD TADEUSZA KUCHARA  DO ROBERTA KORZENIOWSKIEGO (1904-2004)
Stanisław Zaborniak
Spis treści – PDF

Krosno 2008
Stron 440
Format B5
ISBN 978-83-89295-96-5
Cena: 28,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 28
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONACH POLSKI
Materiały Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
27-28 kwietnia 2006 

Red.:  Łukasz Wojtyczek
Spis treści – PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-81-1
Cena: 12,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 27
CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN EUROPEAN WORLD BORDER REGIONS
Władysław Witalisz
Spis treści – PDF

Krosno 2007
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-86-6
Cena: 18,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 26
PONAD GRANICAMI. KULTURA, LITERATURA I JĘZYK OBSZARÓW POGRANICZA
Joanna Kułakowska-Lis, Kazimierz Sikora

Spis treści – PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-76-7
Cena: 14,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 25
MIEJSCE I ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PO REFORMIE SYSTEMU
EDUKACJI
Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek

Spis treści – PDF
Krosno 2007
Stron 303
Format B5
ISBN 978-83-89295-66-8
Cena: 33,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 24
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW SPORTU NA PODKARPACIU
Red.: Stanisław Zaborniak

Spis treści – PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-61-3
Cena: 9,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 23
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW TURYSTYKI NA PODKARPACIU
Red. Stanisław Zaborniak
Spis treści – PDF

Krosno 2006
Stron 196
Format B5
ISBN 83-89295-46-6
Cena: 10,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 21
PARADYGMATY OCENY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Marek Smoleń
Spis treści – PDF

Krosno 2006
Stron 194
Format B5
ISBN 83-89295-26-1
Cena: 14,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 20
WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Red.: Maria Ruda, Dariusz Kusz
Spis treści – PDF

Krosno 2006
Stron 178
Format B5
ISBN 83-89295-21-0
Cena: 12,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 19
PAPERS ON LANGUAGE AND LITERATURE II
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści – PDF

Krosno 2005
Stron 236
Format B5
ISBN 83-89295-16-4
Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 18
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI
Renata Bal-Pyrcz
Spis treści – PDF

Krosno 2005
Stron 151
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 17
LITERATURA-JĘZYK-REGION
Red.: Kazimierz Sikora,  Joanna Kułakowska-Lis
Spis treści – PDF

Krosno 2005
Stron 108
Format B5
ISBN 83-89295-95-4
Cena: 8,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 16
Z TRADYCJI TURYSTYKI I SPORTU NA PODKARPACU
Red.: Stanisław Zaborniak

Spis treści – PDF
Krosno 2005
Stron 119
Format B5
ISBN 83-89295-90-3
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 15
TURYSTYKA WIEJSKA A ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA REGIONÓW: materiały
Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum
Agroturystycznego, Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005
Red.: Zdzisław Kryński, Elżbieta Kmita-Dziasek

Spis treści – PDF
Krosno 2005
Stron 400
Format B5
ISBN 83-89295-85-7
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 14
WIELOZADANIOWE I WIELODOSTĘPNE SYSTEMY OPERACYJNE
Robert Rajs
Spis treści – PDF

Krosno 2005
Stron 200
Format B5
ISBN 83-89295-80-6
Cena: 16,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 13
FILLED WITH MANY-SPLENDORED WORDS
PAPERS ON CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN HONOUR OF PROF. DR.
FRITZ HANS KÖNIG
Red.: Alicja Witalisz

Spis treści – PDF
Krosno 2005
Stron 307
Format B5
ISBN 83-89295-75-X
Cena: 22,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 12
ALGEBRA
Andrzej Gonet, Wiesław Niedoba
Spis treści – PDF

Krosno 2005
Stron 116
Format B5
ISBN 83-89295-70-9
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 11
PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA OD ATMOSFERY DO GÓROTWORU
Ewa Lipińska
Spis treści – PDF

Krosno 2004
Stron 300
Format B5
ISBN 83-89295-65-2
Cena: 25,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 10
PROBLEMY EKOLOGICZNE EUROREGIONU KARPACKIEGO
Red.: Kazimierz Twardowski

Spis treści – PDF
Krosno 2004
Stron 472
Format B5
ISBN 83-89295-60-1
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 9
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE
Red.: Władysław Witalisz
Spis treści – PDF

Krosno 2004
Stron 104
Format B5
ISBN 83-89295-45-8
Cena: 7,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 8
ANATOMIA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI ANATOMII CZYNNOŚCIOWEJ
Łukasz Wojtyczek
Spis treści – PDF

Krosno 2004
Stron 94
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 15,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 7
RACHUNEK RÓŻNICZKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści – PDF

Krosno 2003
Stron 123
Format B5
ISBN 83-89295-30-X
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego

 


Zeszyt 6
RACHUNEK CAŁKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści – PDF

Krosno 2002
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89-295-25-3
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 5
MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII
Henryk Różański
Spis treści – PDF

Krosno 2003
Stron 49
Format B5
ISBN 83-89295-20-2
Cena: 6,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 4
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Kazimierz Pasternak

Spis treści – PDF
Krosno 2003
Stron 159
Format B5
ISBN 83-89295-15-6
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 3
GOSPODARKA ODPADAMI
Ewa Lipińska

Spis treści – PDF
Krosno 2003
Stron 323
Format B5
ISBN 83-89295-10-5
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 2
ZIELE UND METHODEN DES GERMANISTISCHEN LIZENZIAT – STUDIUMS
Oprac.: Renata Budziak, Wiesław Wawrzyniak

Spis treści – PDF
Krosno 2003
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89295-05-9
Cena: 8,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Zeszyt 1
NAUCZANIE ZINTEGROWANE W SZKOLE
Red.: Jadwiga Kędzierska, Krzysztof Polak
Spis treści – PDF

Krosno 2002
Stron 239
Format B5
ISBN 83-89-295-00-8
Cena: 11,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Inne


Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca: VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Red. Renata Dziubaszewska, Dawid Makowicz
Pobierz plik PDF
Krosno 2024
Stron 218
ISBN 978-83-64457-90-6


Termodynamika techniczna
Gumuła Stanisław 
Spis treści PDF
Krosno 2022
Stron 203
ISBN 978-83-64457-70-8
Cena: 82,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Wieczna Ojczyzna Franciszka Ziejki: homilia wygłoszona podczas Mszy świętej żałobnej w Uniwersyteckiej Kolegiacie świętej Anny w Krakowie
Ks. Wojciech Zyzak
Krosno 2022
Stron 16
Seria: Wykłady Krośnieńskie nr 4
ISBN 978-83-64457-80-7
Cena: 13,50 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Mechanika płynów
Gumuła Stanisław 
Spis treści PDF
Krosno 2021
Stron 221
ISBN 978-83-64457-66-1
Cena: 37,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Jan Szmyd – Przekroje cywilizacyjnych przemian współczesnego świata i człowieka. Epokowa transformacja wszystkiego – szansa i zagrożenie
Spis treści PDF
Krosno 2023
Stron 340
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t.8
ISBN 978-83-64457-84-5
Cena: 168,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Tadeusz Łopatkiewicz, Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810-1878)
Spis treści PDF
Krosno 2022
Stron 385
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t.7
ISBN 978-83-64457-72-2
Cena: 80,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Leokadia Styrcz-Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni
Red. Tadeusz Łopatkiewicz
Spis treści  PDF
Krosno 2022
Stron 187
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t.6
ISBN 978-83-64457-71-5
Cena: 64,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Franciszek Ziejka, Jak kochać Polskę? Stanisława Pigonia droga do wielkości.
Red. Joanna Kułakowska-Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Spis treści  PDF
Krosno 2021
Stron 167
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t.5
ISBN 978-83-64457-69-2
Cena: 53,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Literackie Krosno
Red. Joanna Kułakowska-Lis, Piotr Łopatkiewicz
Spis treści PDF
Krosno 2020
Stron 282
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 4
ISBN 978-83-64457-63-0
Cena: 67,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Gustaw Herling Grudziński, Między Wschodem a Zachodem
Spis treści-PDF
Red. Grzegorz Przebinda, Bartosz Gołąbek, Wojciech Gruchała
Krosno 2020
Stron 352
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t.3
ISBN 978-83-64457-58-6
Cena: 48,00 zł

Przejdź do formularza zakupowego


Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczpospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej.
Spis treści-PDF
Red. Piotr Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz
Krosno 2019
Stron 164
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 2
ISBN 978-83-64457-47-0
Cena: 23,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Stanisław Pigoń, Z Komborni w światWspomnienia młodości oraz Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940).
Spis treści-PDF
Wprow. i  koment. Czesław Kłak
Krosno 2019
Stron 576
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 1
ISBN 978-83-64457-57-9
Cena: 50,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Barwinkowa szczerość
Bohdan Ihor Antonycz
Krosno 2019
Stron 79
ISBN 978-83-64457-46-3
Cena 23,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Krosno Miasto i Ludzie
Red. Joanna Kułakowska- Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia
Krosno 2019
Spis treści – PDF
Stron 106
Format B5
ISBN 978-83-64457-49-4
Cena 35,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Studia Pigoniana Nr 6 (2023)  [Artykuły]
Spis treści-PDF
Numer dostępny pod linkiem : https://apcz.umk.pl/STP/issue/view/2679
Red. Grzegorz Przebinda, Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz, Leokadia Styrcz-Przebinda, Joanna Ziobro-Strzępek, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2023
Stron 230
ISBN 978-83-64457-85-2
ISSN 2657-3261
Nakład wyczerpany


Studia Pigoniana Nr 5 (2022)  [Artykuły]
Spis treści-PDF
Numer dostępny pod linkiem : https://apcz.umk.pl/STP/issue/view/2504
Red. Grzegorz Przebinda, Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz, Bartosz Gołąbek, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda,Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2022
Stron 267
ISBN 978-83-64457-79-1
ISSN 2657-3261
Nakład wyczerpany


Studia Pigoniana Nr 4 (2021) [Artykuły]
Spis treści-PDF
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Piotr Łopatkiewicz, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2021
Stron 271
ISBN 978-83-64457-65-4
ISSN 2657-3261
Cena: 65,50
Przejdź do formularza zakupowego


Studia Pigoniana Vol 3, No 3 (2020) Między Rzymem a Kombornią
Spis treści-PDF
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Piotr Łopatkiewicz, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2020
Stron 253
ISBN 978-83-64457-61-6
ISSN 2657-3261
Cena: 65,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Studia Pigoniana Vol 2, No 2 (2019) Contra spem spero / Przeciw niepamięci
Spis treści-PDF
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2019
Stron 280
ISBN 978-83-64457-53-1
ISSN 2657-3261
Cena: 46,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Studia Pigoniana Vol 1, (2018) Większa Europa
Spis treści-PDF
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2018
Stron 228
ISBN 978-83-64457-41-8
ISSN 2657-3261
Cena: 49,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


W kraju tysiąca jezior: obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809-1917)
Adam Nowakowski
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 346
Format B5
ISBN 978-83-64457-45-6
Cena: 23,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


Jakość produktów sektora- rolno -spożywczego i jego pozycja na rynku
Red. Barbara Krochmal Marczak
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 225
Format B5
ISBN978-83-64457-43-2
Cena:  17,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
Spis treści – PDF
Red.: Piotr Lenik
Krosno 2018
Stron 585
Format B5
ISBN 978-83-644457-40-1
Cena: 30,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


WYBRANE ASPEKTY Z BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Spis treści -PDF
Red.: Barbara-Krochmal Marczak
Krosno 2018
Stron 205
Format B5
ISBN 978-83-644457-33-3
Cena: 20,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


CZECZENIA RAMZANA KADYROWA
Spis treści – PDF
Ilja Jaszyn
Krosno 2017
Stron 157
Format B5
ISBN 978-83-644457-34-0
Nakład wyczerpany
Przejdź do formularza zakupowego


LITERACKIE KROSNO
Spis treści – PDF
Red.: Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis
Krosno 2016
Stron 272
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


ENDOKRYNOLOGIA PEDAGOGICZNA DROGĄ ROZWOJU DLA NAUK O ZDROWIU
Prace ofiarowane prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Piontek
Spis treści – PDF
Red.: Renata Rabiasz
Krosno 2016
Stron 242
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0
Przejdź do formularza zakupowego


SKOKI NARCIARSKIE W POLSCE W LATACH 1907-1939
Stanisław Zaborniak
Spis treści – PDF
Rzeszów; Krosno 2013
Stron 532
Format
ISBN 978-83-89-295-8
NAKŁAD WYCZERPANY
Przejdź do formularza zakupowego


DZIECI, RATUJCIE SIĘ! : wspomnienia z Holokaustu
Ronald J. Berger
Spis treści – PDF
Krosno 2012
Stron 82
Format
ISBN 978-83-89295-79-8
Cena: 4,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego


OD PEDIATRII DO ZDROWIA PUBLICZNEGO
Prace ofiarowane prof. dr hab. Pawłowi Januszewiczowi z okazji Jego Jubileuszu
Spis treści – PDF
Krosno 2009
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-34-

ABC narciarstwa alpejskiego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Stron 36
Format A5
ISBN 978-83-89295-13-X
NAKŁAD WYCZERPANY 
Przejdź do formularza zakupowego


ABC narciarstwa biegowego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści – PDF
Krosno 2008
Stron 28
Format A5
ISBN 978-83-89295-14-3
Cena: 7,00 zł
Przejdź do formularza zakupowego