dr Joanna Ziobro

Zakład Filologii Angielskiej


Tłumacz konferencyjny i pisemny języka angielskiego i niemieckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują procesy kognitywne w tłumaczeniu symultanicznym, badanie jakości tłumaczenia ustnego, różne aspekty specjalistycznego przekładu pisemnego, a także łączenie teorii, praktyki i dydaktyki tłumaczenia ustnego i pisemnego (w tym badania empiryczne z udziałem studentów tłumaczenia oraz profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych i pisemnych). W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu przekładu ustnego (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne), przekładu pisemnego, w tym specjalistycznego (techniczne, naukowe), jest promotorem i recenzentem prac licencjackich.