Stypendia – Stypendium Pigonia


 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia
  Pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2023/2024. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dla pracowników PANS w Krośnie: Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dla studentów PANS w Krośnie: Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium w […]
  Read More
 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia
  Pracowników i studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2022/2023. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w:
 • Nabór wniosków o stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia 2020/2021
  Pracowników i studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2020/2021. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w:
 • Wręczenie dyplomów laureatom Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia
  10 marca 2020 r. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w 2016 […]
  Read More
 • Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia – nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020
  Uprzejmie informujemy, że został wznowiony nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów. W związku ze zmianą kryteriów przyznawania stypendiów prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej […]
  Read More