Wręczenie dyplomów laureatom Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

10 marca 2020 r. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w 2016 r. Po raz pierwszy stypendia z Funduszu przyznano w roku akademickim 2017/2018.

W roku akademickim 2019/2020 o stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie starało się 47 osób.  Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonała Komisja ds. stypendium z funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia, pod przewodnictwem prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza – Prorektora ds. rozwoju. Komisja rekomendowała przyznanie stypendium 12 pracownikom akademickim i 28 studentom. Łączna kwota przeznaczona na stypendium w roku akademickim 2019/2020 wyniosła 84 000 zł.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków pracowników znalazły się propozycje realizacji prac badawczych, publikacje wyników badań oraz opracowanie wyników badań do prac doktoranckich.
Studentom przyznano stypendia za wyniki w nauce.