Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

Pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2023/2024.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dla pracowników PANS w Krośnie:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dla studentów PANS w Krośnie:

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium w terminie od 18 do 31 października 2023 r. powinni:

  1. Uzupełnić i zarejestrować wniosek w USOSweb.
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Dostarczyć wydrukowany formularz wraz z załącznikami w ww. terminie do Działu rozwoju (p. 09, Rektorat).