Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia – nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że został wznowiony nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów.

W związku ze zmianą kryteriów przyznawania stypendiów prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Wnioski można składać w Sekretariacie Prorektora ds. Rozwoju (Rynek 1, p. 108) w terminie do 31 stycznia 2020 r.