VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca”

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, która odbędzie się 28 maja 2024 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielostronnych badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki, jak również kreowanie inicjatyw w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki i przemysłu.

Link do strony Konferencji: https://pans.krosno.pl/vii-konferenecja-skn/