Studia magisterskie – Inżynieria produkcji – rekrutacja na studia


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia


Studia magisterskie Inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach projektowych i doradczych.
Koncepcja studiów na kierunku Inżynieria produkcji zakłada przygotowanie absolwentów posiadających specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, w tym z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów informatycznych.


Studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, będą trwały trzy semestry. Skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.
 W ramach kierunku zaplanowano kształcenie na trzech specjalnościach:

  •  zintegrowane systemy wytwarzania;
  •   jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie;
  •  systemy informatyczne w inżynierii produkcji.

Absolwenci specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468).
Absolwenci studiów o profilu praktycznym uzyskają tytuł magistra inżyniera i zdobędą nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, które pozwoli na podjęcie zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, ale także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Praktyczny program kształcenia oznacza, że ponad 50% godzin przewidzianych w planie studiów realizowanych będzie w ramach zajęć warsztatowych i laboratoryjnych prowadzonych przez doświadczonych praktyków, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności oczekiwanych w przemyśle o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

Informacje dotyczące warunków rekrutacji będą dostępne na stronie https://pans.krosno.pl/rekrutacja-warunki-i-tryb/ lub pod numerem telefonu: (13) 43 755 31 lub (13) 43 755 10.


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia