Pracownicy PANS w Krośnie uczestnikami międzynarodowej konferencji w USA

W dniach 22-24 maja 2023 r. w miejscowości Greenville, USA w kampusie East Carolina University odbyła się 16. edycja konferencji Global Partners in Education (GPE). Członkami tej organizacji są uczelnie z całego świata – na chwilę obecną w jej skład wchodzi 53 uczelnie z 33 krajów świata. Polska jest reprezentowana aktualnie przez dwie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.

W bieżącym roku tematem przewodnim konferencji było hasło: ‘Intercultural Communication: Preparing  Students for an Interconnected World.’ Celem konferencji było między innymi odkrycie sposobów wzmocnienia kompetencji w zakresie komunikacji zarówno wśród pracowników, jak i studentów partnerskich uczelni.

Wśród czynnych uczestników tej konferencji pojawiło się trzech wykładowców naszej uczelni – dr Joanna Ziobro-Strzępek, dr Wojciech Gruchała oraz mgr Anna Łobodzińska. Dr Joanna Ziobro-Strzępek wraz z dr Mariuszem Marczakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosili prelekcję na temat projektów kolaboracyjnych zatytułowaną ‘A Tale of Two Truths: On Collaboration in OIEs.’ Natomiast dr Gruchała i mgr Łobodzińska zaprezentowali swoje spostrzeżenia podczas sesji posterowej. Było to ciekawe doświadczenie umożliwiające indywidualny kontakt z uczestnikami konferencji, stymulujące dyskusje i pytania, które inspirują do dalszej pracy i rozwoju.

Poza prezentacjami elementem konferencji były także różnorodne wykłady oraz praktyczne warsztaty mające na celu zbudowanie wspólnej wizji współpracy nad tworzeniem społeczności GPE wśród wszystkich partnerów projektu na świecie. Mowa była również o dobrych i złych praktykach, nowych inicjatywach, planach na przyszłość, natomiast zwieńczeniem konferencji były nagrody i wyróżnienia przyznane dla wybitnie zaangażowanych wykładowców. W tym roku nominację do nagrody Teacher of Excellence Award otrzymała dr Joanna Ziobro-Strzępek.

Relacja z tego wydarzenia pojawiła się także na stronie East Carolina University:

https://news.ecu.edu/2023/06/06/global-gathering/

Wyjazd ten na pewno pozostanie w pamięci uczestników oraz będzie miał praktyczne przełożenie na prowadzone przez nas zajęcia. Nawiązanie przyjaźni z wieloma uniwersytetami na świecie to niesamowita okazja do rozwoju.

Nasza uczelnia jest czynnym członkiem Global Partners in Education od roku 2011 i obecnie każdy student filologii angielskiej oraz dwujęzykowych studiów dla tłumaczy uczestniczy w zajęciach Global Understanding, które są najpopularniejszym programem GPE. Od nowego roku akademickiego program ten zostanie rozszerzony na inne kierunki studiów prowadzone w PANS w Krośnie.

Zachęcamy zarówno wykładowców, jak i studentów innych kierunków naszej uczelni do włączenia się do tej niezwykłej międzynarodowej społeczności. Nawet nie wyjeżdżając z Krosna można poczuć się częścią globalnej wioski i wymieniać spostrzeżenia z ludźmi z całego świata, ubogacając nie tylko siebie, ale całą międzynarodową społeczność. 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i kontaktu wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału:

Opracowała: mgr Anna Łobodzińska