Zajęcia Global Understanding w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia jest członkiem organizacji Global Partners in Education, która powstała w 2003 roku z inicjatywy East Carolina University i obecnie zrzesza ponad 40 uczelni z całego świata. Jej celem jest wspieranie i promocja współpracy pomiędzy uczelniami i studentami pochodzącym z różnych kręgów kulturowych.

Global Understanding to sztandarowe zajęcia prowadzone przez GPE. Prowadzone są one za pomocą wideokonferencji na żywo, w trakcie których studenci z uczelni partnerskich mają okazję porozmawiać ze studentami z innego kraju, tworzyć wspólne projekty, nawiązywać przyjaźnie, zrozumieć różnice międzykulturowe i nabyć doświadczenie, które poszerza wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju w społeczeństwie wielokulturowym. W tym roku studenci KPU studiujący na kierunkach filologia angielska i dwujęzykowe studia dla tłumaczy pracowali ze studentami z East Carolina University w USA, University Abu Bekr Belkaid w Algierii oraz Modern University for Business and Science w Libanie.

W trakcie typowych zajęć połowa studentów uczestniczy w grupowej wideokonferencji wraz z prowadzącymi, podczas gdy druga połowa prowadzi indywidualną rozmowę z przydzielonymi im partnerami, gdzie omawiane są przedzielone im tematy. Choć tematy te mogą zahaczać o historię, koncentrują się one przede wszystkim na współczesności.

Jednym z projektów tworzonych przez studentów w trakcie zajęć Global Understanding jest stworzenie prezentacji, w której przedstawione są opinie i pomysły studentów biorących udział w zajęciach. W trakcje prezentacji każdy z uczestników przedstawia perspektywę swojego partnera.

Fragment prezentacji pt. „Opisz, jak wydalibyście 1 milion dolarów na pomoc biedniejszym ludziom”


Po udziale w kursie studenci wykazują znaczny wzrost kompetencji kulturowych, umiejętności komunikacji międzykulturowej i współpracy, jak również odczuwają mniejszy stres związany z komunikacją międzykulturową.

„Zajęcia Global Understanding były dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Udało mi się nawet nawiązać znajomości, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłam i nigdy nie przypuszczałam, że będę miała możliwość nawiązać.”
-Studentka Karpackiej Państwowej Uczelni

„Zajęcia Global Understanding zdecydowanie poszerzają horyzonty. Pomogły mi też zrozumieć, że wiele stereotypów i przekonań na temat innych kultur nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.”
-Student Karpackiej Państwowej Uczelni