NOWY KIERUNEK STUDIÓW PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE

Pozytywna decyzja dla kierunku Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie otrzymała zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ratownictwo medyczne. Zgoda ta potwierdza wysoką jakość programu nauczania oraz wyposażenie uczelni w odpowiednie zasoby, niezbędne do zapewnienia rzetelnego poziomu kształcenia na tym kierunku. Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek, będą mogli zdobyć wiedzę medyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy medycznej w różnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia ludzkiego życia.

Rekrutacja


Opis kierunku

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to ekscytujący program, który przygotowuje studentów do pełnienia roli ratowników medycznych w różnych sytuacjach kryzysowych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu medycyny, pierwszej pomocy, resuscytacji, obsługi urządzeń medycznych oraz zarządzania sytuacjami awaryjnymi.

Program kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i umożliwia studentom zdobycie doświadczenia poprzez staże i praktyki w placówkach medycznych. Studenci uczyć się będą diagnozowania i udzielania podstawowej pomocy medycznej, a także planowania i koordynowania działań w sytuacjach krytycznych.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne dadzą absolwentom szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu programu, studenci będą przygotowani do pracy jako ratownicy medyczni, zarówno w szpitalach, klinikach, jak i w miejscach pracy, na imprezach masowych czy w służbach ratowniczych. Bedą również gotowi do kontynuacji nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia specjalistycznych szkoleń w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie będzie oferował nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy medycznej i ratowania życia. Jest to świetna opcja dla osób z pasją do niesienia pomocy innym i zainteresowanych dynamicznym środowiskiem medycznym