„Inżynieria produkcji i jakości – obszary i kierunki rozwoju” – monografia naukowa pod redakcją dr Agnieszki Woźniak

Koniec roku to czas wzmożonej aktywności naukowej pracowników naszej Uczelni. W grudniu br. ukazała się monografia wieloautorska pt. „Inżynieria produkcji i jakości – obszary i kierunki rozwoju” pod redakcją naukową dr Agnieszki Woźniak.

Monografia podzielona została na dwie części. Część I prezentuje podstawowe definicje jakości i jej doskonalenia, opisuje wybrane narzędzia i metody jakości oraz omawia systemy zarządzania produkcją istotne dla poprawy tej jakości w przedsiębiorstwie. Zagadnienia inżynierii produkcji przedstawiono jako integrację różnych koncepcji technicznych i organizacyjnych, podkreślono relację łączącą wyodrębnione obszary tematyczne, co pozwoliło na zaprezentowanie systemu produkcyjnego w ujęciu przekrojowym.
Część II poświęcona została jakości produktów żywnościowych. Jej celem jest podkreślenie, że dbałość o bezpieczeństwo żywności związana jest z koniecznością spełnienia ogółu wymagań na każdym etapie produkcji, poczynając od wyboru surowca, a kończąc na etapie dostarczenia produktu gotowego konsumentom. Za finalny cel bezpieczeństwa żywności autorzy  przyjęli ochronę zdrowia i życia konsumentów.
Autorom monografii serdecznie gratulujemy, a pracownikom i studentom życzymy inspirującej lektury.

Spis treści:
Wstęp

CZĘŚĆ I: Wybrane zagadnienia zarządzania i inżynierii produkcji


Agnieszka Woźniak, Małgorzata Górka, Bogusław Ślusarczyk,
Małgorzata Barańska
Analiza stabilności i zdolności procesu wytwórczego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej

Karol Sołek, Bogusław Ślusarczyk, Agnieszka Woźniak
Znaczenie przywództwa w organizacji i jego wpływ na sposób zarządzania w poszczególnych sektorach

Ismena Kuliga, Beata Ujda-Dyńka
Implementacja metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży lotniczej

Liliana Mierzwińska, Zuzanna Lechwar
Zastosowanie Lean Management a usprawnienie procesu produkcyjnego w opinii pracowników przedsiębiorstwa X

Paweł Skotny, Kinga Dębska, Kazimierz W. Krupa
Industry 4 0 i Industry 5 0 – wybrane lewarowe akceleratory

Kinga Dębska, Paweł Skotny, Kazimierz W. Krupa
Integracja systemów wytwórczych w dobie przemysłu 4 0 – wybrane aspekty

Małgorzata Górka, Karol Sołek, Bogusław Ślusarczyk
Wpływ kapitału kreatywności sektora MŚP województwa podkarpackiego na ich innowacyjność

Małgorzata Źródło-Loda, Natalia Raś
Analiza ryzyka procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie

CZĘŚĆ II: Wybrane zagadnienia inżynierii jakości produktów żywnościowych

Magdalena Dykiel, Celina Nocula, Bernadetta Bienia
Ocena właściwości funkcjonalnych białek jaj

Bernadetta Bienia, Zuzanna Bek, Magdalena Dykiel
Parametry jakościowe soków owocowych i owocowo-warzywnych pochodzących od lokalnego producenta

Barbara Krzysztofik, Barbara Krochmal-Marczak
Inżynieria produkcji wysokiej jakość i bezpieczeństwa żywieniowego mleka oraz jego przetworów

Barbara Krzysztofik, Barbara Krochmal-Marczak
Uprawa bulw ziemniaka w systemie ekologicznym a jakość surowca i produktów końcowych