ZOOM – spotkanie informacyjne Legia Akademicka

Termin 15 kwietnia 2024 r., godz. 17:00
Link do spotkania
https://us02web.zoom.us/j/83839694131?pwd=L2lvYnV0MElIWDRIUUYrK2lkdlkydz09

Identyfikator spotkania: 838 3969 4131
Kod dostępu: 172706

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655), realizacja programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka” przebiega w następujący sposób. Kandydatów na oficerów i podoficerów aktywnej i pasywnej rezerwy kształcić będą Szkoły Legii Akademickiej (art. 94.1 ustawy).

Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej będzie obejmowało następujące okresy szkoleniowe:

➢ w pierwszym etapie szkolenia ochotnik będzie realizował szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej i wydaniem książeczki wojskowej (realizowane w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub Wojskach Obrony Terytorialnej);

➢ w drugim etapie szkolenia będzie realizowane szkolenie w module podoficerskim, zakończone zaliczeniem i wydaniem przez rektora uczelni zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego, zaś po ukończeniu szkolenia praktycznego – egzaminem na podoficera przeprowadzonym przez komendanta szkoły podoficerskiej;

➢ w trzecim etapie szkolenia będzie realizowane szkolenie w module oficerskim, zakończone egzaminem na oficera, przeprowadzonym przez rektora-komendanta uczelni wojskowej;

Dopiero po odbyciu szkolenia zakończonego przysięgą wojskową możesz złożyć wniosek na moduł podoficerski Legii Akademickiej.

Jeśli POSIADASZ PRZESZKOLENIE WOJSKOWE (zakończone przysięgą wojskową!) – czyli np. ukończyłeś/-aś Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, ukończyłeś „16” w Wojskach Obrony Terytorialnej, uczestniczyłeś w poprzednich edycjach Legii Akademickiej i ukończyłeś/-aś część praktyczną modułu podstawowego lub ukończyłeś inne szkolenie i jesteś żołnierzem rezerwy możesz wziąć udział w module podoficerskim projektu Legia Akademicka!

Kształcenie w module podoficerskim obejmuje:
– szkolenie teoretyczne w Szkole Legii Akademickiej (czyli szkolenie realizowane przez Uczelnię) – zakończone egzaminem teoretycznym,
– e-learning,
– szkolenie praktyczne trwające 21 dni – realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w przerwie wakacyjnej, zakończone egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
– szkolenie praktyczne trwające 21 dni – realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w przerwie wakacyjnej, zakończone egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim za 21 dni ćwiczeń wojskowych otrzyma 3 570,00 zł.

Dodatkowe informacje: mgr Marek Krzywonos marek.krzywonos@pans.krosno.pl