Za nami XIII Beskidzki Akademicki Rajd Turystów Ewentualnie Krajoznawców

W sobotę 27 maja 2023, studenci, absolwenci i wykładowcy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie uczestniczyli w XIII edycji Rajdu BARTEK (czyli Beskidzkiego Akademickiego Rajdu Turystów Ewentualnie Krajoznawców), organizowanego cyklicznie od 2009 roku przez Zakład Turystyki i Rekreacji. W tym roku trasa Rajdu prowadziła z Lubatowej, przez Cergową (716 m n.p.m.) i  Lipowicę. W pięknej słonecznej pogodzie, grupa przemierzała fascynujące szlaki Beskidu Dukielskiego. Szczególną atrakcją (przynajmniej dla niektórych) była możliwość wejścia do jednej ze szczelinowych jaskiń w masywie Cergowej.

W Rajdzie wzięło udział około 20 studentów i absolwentów z kilku kierunków: największa grupa z Turystyki i rekreacji, ponadto z Filologii angielskiej oraz Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy. Obsługę przewodnicką, jak co roku, zapewnili wykładowcy Zakładu Turystyki i Rekreacji, wspierani przez studentów III roku Turystyki i rekreacji.

Prócz studentów na trasie Rajdu pojawiała się grupa wykładowców naszej Uczelni: mgr Anna Hycnar, dr Łukasz Wojtyczek oraz kadra Zakładu Turystyki i Rekreacji: dr Rafał Kapica, dr Jacek Kraś, dr Wojciech Krukar – kierownik trasy i przewodnik oraz dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji.

Zakończenie Rajdu – jak co roku – odbyło się w Gospodarstwie Andrzeja Zatorskiego „Pod Chyrową” w Chyrowej. Podczas zakończenia imprezy władze Uczelni reprezentowali: Jego Magnificencja dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – Honorowy Komandor Rajdu oraz dr Krzysztof Frączek – Prorektor ds. Studiów. Panowie Rektorzy do Chyrowej przyjechali z Krosna bardzo ambitnie – na rowerach!

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz

W masywie Cergowej
Na grzbiecie Cergowej, od lewej: R. Kapica, W. Krukar, Ł. Wojtyczek, A. Hycnar, E. Świerczek
Na szczycie Cergowej
Z jaskini wychodzi Katarzyna Krzemień, absowentka TiR 2011
Zejście do Chyrowej
Absolwenci Turystyki i rekreacji 2011
Uczestnicy Rajdu podczas jego zakończenia