Za nami XI Rajd Integracyjny studentów I roku

18 października 2023 roku studenci uczestniczyli w XI Rajdzie Integracyjnym studentów I roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W imprezie, zorganizowanej jak co roku przez Zakład Turystyki i Rekreacji, uczestniczyło ponad 300 studentów pierwszego rocznika, reprezentujących osiemnaście kierunków studiów, w tym także studenci zagraniczni z grupy Erasmus. Na pięciu trasach:

            – Szlakiem świątyń chrześcijańskich

            – Szlakiem literackim Aleksandra Fredy i Balinta Balassiego,

            – Szlakiem ziół i roślin,

            – Szlakiem krajoznawczym,

            – Szlakiem nafty i budownictwa

w jesiennej scenerii, w przepięknej słonecznej pogodzie, uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznania się z kulturą materialną oraz bioróżnorodnością najbliższych okolic Krosna i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Obsługę przewodnicką Rajdu zapewnili nauczyciele akademiccy z Zakładu Turystyki i Rekreacji: dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS, dr Rafał Kapica, dr Wojciech Krukar, Zakładu Budownictwa: dr inż. Mark Gransicki oraz Zakładu Zielarstwa: dr Henryk Różański i dr Dominik Wróbel zaś wszechstronną pomocą przy obsłudze tras służyli – jak co roku – studenci III roku kierunku Turystyka i rekreacja: Wiktoria Klamut, Szymon Kaliszuk, Przemysław Żołobowicz oraz Dominik Litwin.  Rajd – podobnie jak w latach poprzednich – zakończył się zwiedzaniem Zamku Kamieniec w Odrzykoniu oraz ogniskiem i  pieczeniem kiełbasy na rozległym dziedzińcu korczyńskiej części ruin zamkowych. Podczas zakończenia imprezy władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek.

Na uwagę zasługuje liczny i aktywny udział w imprezie kadry dydaktycznej Uczelni. Zakład Wychowania fizycznego oraz Studium Wychowania fizycznego reprezentowali: dr Monika Musijowska, mgr Wojciech Pelczar, mgr Dominik Stanisławczyk oraz mgr Joanna Kocur, Zakład Pielęgniarstwa – mgr Anna Książkiewicz, Zakład Ratownictwa Medycznego – dr Katarzyna Zalewska, Zakład Położnictwa – dr Joanna Grzesik-Gąsior, Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dr Jacek Kraś, Zakład Marketingu Internetowego – dr Wojciech Gruchała.

W godzinach popołudniowych zadowoleniu i uśmiechnięci uczestnicy Rajdu wrócili do Krosna. Rajd – jak co roku – był znakomitą okazją do integracji studentów, którzy rozpoczynają dopiero studia na krośnieńskiej Uczelni.

 Relacja i fotorelacja: dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS