Za nami IV Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki. Turystyka wobec konfliktów zbrojnych

15 marca 2023 roku, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, w trybie zdalnym, odbyła się IV Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystykiTurystyka wobec konfliktów zbrojnych, zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej oraz wyzwania problemy z jakimi branża turystyczna mierzyć się musi podczas trwającej obecnie wojny w Ukrainie.

Konferencję otworzył JM dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, który zwrócił uwagę na ponad dwudziestoletnie już tradycje kształcenia specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji oraz znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej, realizowanego od lat przez krośnieńską Uczelnię.

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji PANS w Krośnie, w wystąpieniu: Ponad dwadzieścia lat doświadczeń w kształceniu kadr dla turystyki w Państwowej Uczelni w Krośnie, dokonał krótkiej prezentacji historii kierunku oraz jego aktualnej oferty edukacyjnej, adresowanej do kreatywnych absolwentów szkół średnich.

Dr Jacek Kraś, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji, w krótkim wykładzie: Turystyka wobec konfliktów zbrojnych, przybliżył prawne uwarunkowania związane z konfliktami zbrojnymi i zwrócił uwagę na negatywne konsekwencje dla branży turystycznej trwającej obecnie wojny w Ukrainie.

Mgr Natalia Święchowiczabsolwentka kierunku Turystyka i rekreacja w PWSZ w Krośnie, manager sprzedaży w biurze podróży Planet Escape w Krakowie, podzieliła się refleksjami z dwumiesięcznej wyprawy do Azji Południowo-Wschodniej, podczas której (z dala od wojny) odwiedziła Tajlandię, Indonezję i Malezję. W swym wystąpieniu zwróciła również uwagę na fundamentalne znaczenie studiów w Krośnie dla jej dalszej kariery zawodowej.

Blok wykładów konferencyjnych zakończył dr Rafał Kapica – wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, który przedstawił interesujące wyniki badań dotyczących: Zmian w ruchu turystycznym w województwach południowo-wschodniej Polski w latach 2019-2022.

W podsumowaniu swojego wystąpienia zwróciła uwagę, iż branża turystyczna w tej części kraju znajduje się już w prawdzie na krzywej wznoszącej, ale pod wieloma względami (głównie ze względu na trwającą wojnę) nie osiągnęła jeszcze stanu z 2019 roku, czyli sprzed wybuchu pandemii.

Konferencja, w której w trybie zdalnym, oprócz zaproszonych gości, studentów i absolwentów kierunku, uczestniczyło kilkunastu nauczycieli oraz ponad 200 uczniów szkół z siedmiu szkół średnich, stała się znakomitą okazją zaprezentowania oferty Zakładu Turystyki i Rekreacji, posiadającego już ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu dla potrzeb turystyki. W toku obrad zwracano również uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz starano się wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja – adresowany do młodych i kreatywnych osób – mimo przejściowych kłopotów branży turystycznej, wpierw spowodowanej pandemią, później zaś wojną w Ukrainie, warto studiować właśnie w Krośnie.

Piotr Łopatkiewicz