Za nami III Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki

15 marca 2022 roku, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w Krośnie, w trybie zdalnym, odbyła się III Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystykiTurystyka w okresie postcovidowym, zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej oraz wyzwania problemy z jakimi branża turystyczna mierzyć się musi podczas pandemii.

Konferencję otworzył J.M. Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, który zwrócił uwagę na potencjał turystyczny województwa podkarpackiego oraz znaczenie praktycznego profilu kształcenia kadry turystycznej, realizowanego przez naszą Uczelnię. Dr Bartłomiej Walas, Prof. WSTiE – Dziekan Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (w latach 2008-2017 wiceprezes i p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej), przedstawił wykład: Turystyka w okresie postcovidowym, w którym zaprezentował interesujące analizy dotyczące aktualnych potrzeb i wyzwań w zakresie kształcenia kadr turystycznych oraz zagrożeń dla branży turystycznej, spowodowanych pandemią i trwającą właśnie wojną na Ukrainie. Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik ZakładuTurystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, w wystąpieniu: Ponad dwadzieścia lat doświadczeń w kształceniu kadr dla turystyki w Państwowej Uczelni w Krośnie, dokonał krótkiej prezentacji historii kierunku oraz jego aktualnej oferty edukacyjnej, adresowanej do kreatywnych absolwentów szkół średnich.Mgr Natalia Święchowicz – absolwentka kierunku Turystyka i rekreacja w PWSZ w Krośnie, manager sprzedaży w biurze podróży Planet Escape w Krakowie, podzieliła się uwagami dotyczącymi: Turystyki podczas postpandemiczym na przykładzie działalności Planet Escape w Krakowie. W swym wystąpieniu zwróciła również uwagę na fundamentalne znaczenie studiów w Krośnie dla jej dalszej kariery zawodowej. Blok wykładów konferencyjnych zakończył Dr Rafał Kapica – wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, który przedstawił interesujące wyniki badań dotyczących: Zmian w ruchu turystycznym w województwach południowo-wschodniej Polski w latach 2019-2021.

Konferencja, w której w trybie zdalnym, oprócz zaproszonych gości, studentów i absolwentów kierunku, uczestniczyło kilkunastu nauczycieli oraz ponad 200 uczniów szkół średnich, stała się znakomitą okazją zaprezentowania oferty Zakładu Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, posiadającego już ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu dla potrzeb turystyki. W toku obrad zwracano również uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz starano się wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja – adresowany do młodych i kreatywnych osób – mimo przejściowych kłopotów branży turystycznej spowodowanej pandemią, warto studiować właśnie w Krośnie.