Za nami Akademickie Forum Turystyki

21 marca 2024 roku, w pierwszy dzień wiosny, w wypełnionej po brzegi auli Kampusu Politechnicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, przy ul F. Dmochowskiego 12, odbyło się: Akademickie Forum Turystyki – Turystyka wobec wyzwań współczesności, zorganizowane po raz pierwszy przez Zakład Turystyki i Rekreacji.

Celem Forum było skierowanie uwagi na wyzwania z jakimi światowa i polska gospodarka turystyczna mierzyć się musi w niełatwych realiach współczesnego świata. Zadaniem spotkania było również wskazanie na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej oraz wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej i hotelarskiej.

Podczas Forum podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy – po kilku latach pandemii i konfliktu zbrojnego w sąsiedniej Ukrainie – gospodarka turystyczna Polski i świata wraca już na tory dynamicznego wzrostu.

Forum Turystyki skierowane było przede wszystkim do osób młodych, studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia było również stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, promocja absolwentów Uczelni, inspirowanie do podejmowania studiów w zakresie turystyki oraz pracy w branży turystycznej i hotelarskiej. Podczas spotkania jego uczestnicy starali się zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja, adresowany do osób młodych i kreatywnych, warto studiować właśnie w Krośnie.

W panelu dyskusyjnym, który prowadził dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji, udział wzięli:

Adam Charzewski – dyrektor handlowy w spółce A.M. TRADE w Iwoniczu Zdroju

Rafał Kapica – wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji PANS w Krośnie

Magdalena Kundys – specjalista ds. turystyki w Biurze Podróży RADTUR Krosno

Zuzanna Dzwonkowska – studentka I roku Turystyki i rekreacji PANS w Krośnie

Szymon Kaliszuk – student III roku Turystyki i rekreacji PANS w Krośnie

Wydarzenie uświetnił wykład gościa specjalnego – dra Dariusza Dyląga, Redaktora Naczelnego Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”, zatytułowany: Wschodnia część Głównego Szlaku Karpackiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (od Przełęczy Dukielskiej po Stoh) i jego twórcy w latach 1935-1939.

W Forum udział wzięło udział ponad dwustu uczniów oraz kilkunastu nauczycieli z ośmiu szkół ponadpodstawowych (ze Strzyżowa, Iwonicza-Zdroju, Jasła, Rymanowa i Krosna), reprezentujących:

LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zespół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

Zespół Szkół nr 4 „Ekonomik” w Jaśle

LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

LO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

LO nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Obrady zaszczycili swoją obecnością: JM prof. dr hab. Zbigniew Barabasz – Rektor PANS w Krośnie, dr Agnieszka Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju, dr Krzysztof Frączek – Prorektor ds. Studiów, Kanclerz – Franciszek Tereszkiewicz oraz dr n. med. Renata Dziubaszewska – Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, dr inż. Małgorzata Górka – Pełnomocnik Rektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Szczególne podziękowania za udział w wydarzeniu kierujemy do Pana Piotra Przytockiego – Prezydenta Miasta Krosna.

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS

Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji