XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap okręgowy

W dniu 13 kwietnia 2024 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pod honorowym patronatem JM Rektora PANS w Krośnie dr hab. Zbigniewa Barabasza.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to uznany w Polsce konkurs dla uczniów szkół średnich wszystkich typów z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z tą tematyką. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość aktualnych doniesień związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Finaliści i laureaci etapu centralnego otrzymują indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXVIX edycji olimpiady przystąpiło 1687 uczniów z 89 szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 48 uczestników z 22 szkół, z 12 powiatów województwa podkarpackiego.

Nad poprawnością przebiegu eliminacji oraz oceną prac testowych i odpowiedzi ustnych czuwała komisja XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Zakład Inżynierii Środowiska i Górnictwa, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Członkowie:

 • dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR, kierownik Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Dominik Wróbel, Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska, PANS w Krośnie
 • dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak prof. PANS, kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności PANS w Krośnie
 • dr inż. Bernadeta Rajchel, Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska, PANS w Krośnie
 • dr Magdalena Misiorowska, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
 • mgr inż. arch. kraj. Bernadetta Józefczyk-Dziki, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, Urząd Miasta Krosna
 • mgr Anna Marczyńska, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli
 • mgr inż. Monika Jankowicz, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli
 • mgr inż. Angelika Uram-Dudek Zakład Zielarstwa, PANS w Krośnie

Wsparcie organizacyjne: dr inż. Marta Pisarek, sekretarz KW OWE, Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, PANS w Krośnie.

Olimpiada rozpoczęła się powitaniem uczestników przez przewodniczącego Komisji prof. dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego, a następnie uczniowie przez 60 minut rozwiązywali pisemny test zawierający 50 pytań. W tej edycji olimpiady minimum punktów z poprawnych odpowiedzi testowych, które uprawniają do udziału w II rundzie uzyskało więcej uczniów niż przewiduje regulamin, dlatego też została zorganizowana dogrywka. W części ustnej 12. uczniów odpowiada przed komisją i publicznością na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności. Po zaciętej rywalizacji, komisja wyłoniła siedmiu finalistów, którzy po zsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej uzyskali ich największą liczbę. Osoby te, będą reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 7-9.06.2023r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisko.

Miło nam poinformować, że laureatami etapu okręgowego zostali:

I miejsce Dominik Kwiatkowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie;
II miejsce Michał Joniak – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku;
III miejsce Janina Szmyd – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie;
IV miejsce Kinga Słonka – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim;
V miejsce Karolina Kwiatkowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie;
VI miejsce Krzysztof Krasoń – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach;
VII miejsce Milena Idzior – II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Wszyscy z uczestników etapu okręgowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepszej dwunastce wręczono nagrody rzeczowe. Nagrody i materiały edukacyjne dla najlepszej dwunastki uczniów XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały zakupione dzięki dotacji JM Rektora PANS w Krośnie i wsparciu licznych sponsorów.

W organizację XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, okręg podkarpacki obok władz i pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie włączyli się:

 • Powiat krośnieński,
 • Miasto Rzeszów,
 • Miasto Krosno,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 • Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych,
 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
 • Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu,
 • EBA sp. z o.o. w Krośnie,
 • Hotel Arłamów,
 • PZL Sędziszów SA,
 • Cellfast w Stalowej Woli,
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., Centrum Ogrodnicze POLAN w Rzeszowie,
 • Zakład Produkcji Wód Uzdrowisko Rymanów SA,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej.