XXX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – etap rejonowy

Dnia 22 kwietnia 2024 roku odbyły się XXX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy, które były współorganizowane przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie, już po raz szósty.

Największym zaangażowaniem z ramienia Uczelni wykazali się pracownicy i studenci Zakładu Pielęgniarstwa oraz technicy pracujący w Centrum Symulacji Medycznej. Pracownicy byli odpowiedzialni, za opracowanie scenek, logistyczną organizację zawodów oraz pełnili funkcję sędziów. Technicy Symulacji Medycznej wraz z organizatorami długimi godzinami przygotowali stanowiska oraz potrzebny sprzęt. Studenci natomiast pełnili wiele ról; byli pozorantami, opiekunami grup, osobami technicznymi, sprawdzali testy oraz dokonywali sumowania wyników.

Podczas realizacji symulowanych zdarzeń studenci pozorowali zamachowca, niepełnosprawną studentkę, nauczyciela z raną postrzałową, osobę ukąszoną przez żmiję, kobietę ze złamaniem kości podudzia, uczestników bójki podczas imprezy, osobę z udarem, poszkodowanych po próbie samobójczej oraz uczestników wypadku komunikacyjnego.

Przybyłe na zawody zespoły prócz powszechnych zdarzeń, w których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy musieli zmierzyć się również z tymi rzadziej spotykanymi i bardziej podchwytliwymi, do których to należały m. in.: odma otwarta, AED przyklejone przez uczestnika zdarzenia w odwrotny sposób, osoba pozornie pijana, jednak realnie z udarem mózgu, wisielec oraz poszkodowany, który umiał rozmawiać wyłącznie w języku włoskim.

Zawodnicy oceniani byli nie tylko za trafność i dokładność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również za współpracę w zespole i postawę kapitana. Dzięki fantomom posiadanym w Centrum Symulacji Medycznej sędziowie mieli możliwość rzetelnie ocenić jakość wykonywanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej i zwrócić uwagę na takie elementy jak właściwa głębokość uciśnięć klatki piersiowej, właściwe tempo ucisków oraz prawidłowe ułożenie rąk na klatce piersiowej.

Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, o czym może świadczyć fakt, że różnica pomiędzy pierwszym, a trzecim miejscem wynosiła zaledwie 8 punktów, a w związku z taką samą ilością punktów uzyskanych przez zespoły na drugim miejscu sędziowie musieli stosować dodatkowe kryteria w celu wyłonienia kolejności zespołów na podium. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie, która wystąpi na etapie wojewódzkim.

Serdecznie dziękujemy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Krośnie za możliwość współorganizacji tak ważnego wydarzenia promującego ideę udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży.

https://www.facebook.com/share/p/V9Ny2a6MTYAkiGDy/