XVII Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego w Wiedniu

Mgr Anna Hycnar

W dniach 14-20 sierpnia 2022 roku w Wiedniu odbyła się XVII Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDT) zorganizowana przez Uniwersytet Wiedeński. Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie reprezentowała mgr Anna Hycnar z wystąpieniem „Barriereärmere Kommunikation in einer globalisierenden Welt – regulierte Sprachvarietäten unter einem D.A.CH im DaF-Unterricht” w ramach sekcji C.3 DACH-Prinzip in Theorie und Praxis oraz biorąc udział w wykładach, warsztatach metodycznych i programie kulturalno-krajoznawczym konferencji.

Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDT) jest największym na świecie forum poświęconym tematyce języka niemieckiego jako języka obcego i języka drugiego. IDT jest organizowana w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i jej stowarzyszeń. Austria już po raz czwarty była krajem goszczącym IDT.  W tegorocznych obradach w Wiedniu wzięło udział ok. 2800 uczestników z ponad 120 krajów. Celem IDT jest wymiana doświadczeń oraz forum do prezentacji nowych osiągnięć, badań, szkolenia dla mediatorów, nauczycieli, wykładowców, badaczy i osób odpowiedzialnych za edukację oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji, stowarzyszeń, wydawców oraz organizatorów kursów. IDT oferowała dla nich szeroki program merytoryczny, kulturalny i towarzyszący z udziałem międzynarodowych ekspertów. W oparciu o ogólnoświatowy stan badań, perspektywy i kierunki rozwoju nauczania języka niemieckiego jako obcego i drugiego omawiane były nowe koncepcje jak również procesy polityczne i przemiany społeczne, które mają wpływ na pozycję i nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego i drugiego na świecie.

Uczestnictwo w największym światowym forum poświęconym nauczaniu języka niemieckiego pozwoliło na zapoznanie się z najnowszymi trendami i koncepcjami metodycznymi oraz dało okazję do wymiany doświadczeń z uczestnikami IDT z całego świata.