XIII Beskidzki Akademicki Rajd Turystów Ewentualnie Krajoznawców – BARTEK 2023

Wszystkich studentów, absolwentów, pracowników i sympatyków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, mamy przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w XIII edycji:

Beskidzkiego Akademickiego Rajdu Turystów Ewentualnie Krajoznawców

I. Organizator:

Zakład Turystyki i Rekreacji – Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

II. Kierownictwo Rajdu:

 • Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS – Rektor PANS – Komandor Honorowy Rajdu
 • Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu TiR – Komandor Rajdu
 • Dr Wojciech Krukar – Kierownik tras
 • Dr Łukasz Szmyd, Dr Rafał Kapica, Dr Jacek Kraś – Członkowie kierownictwa Rajdu

III. Trasa:

 • Lubatowa – Cergowa (716 m) – Lipowica – Chyrowa

IV. Cele:

 • poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych Beskidu Niskiego,
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy spędzania czasu wolnego,
 • integracja środowisk studenckiego i lokalnego,
 • praktyczna realizacja programu nauczania wybranych kierunków studiów.

V. Termin:

 • sobota 27 maja 2023 roku

VI. Udział:

Rajd adresowany jest dla studentów, absolwentów i pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, jak również uczniów średnich szkół partnerskich.

Uwaga:

W przypadku grup ze szkół średnich udział jest możliwy tylko z opiekunem.

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia wraz z opłatą za uczestnictwo w wysokości 35 zł od osoby, przyjmowane będą do dnia 23 maja 2023 roku

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno (z dopiskiem Rajd Bartek).

Zgłoszenia można również przesyłać na adres mailowy: piotr.lopatkiewicz@pans.krosno.pl

W przypadku studentów PANS w Krośnie lista uczestników powinna obejmować grupy z danych roczników i kierunków studiów. W pozostałych sytuacjach istnieje także możliwość indywidualnych zgłoszeń i wpłat. W razie nieobecności nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Wpłat wraz z listami uczestnictwa należy dokonywać w kasie uczelni Rynek 1, pok. 103, lub na rachunek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie: 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749 (w tytule przelewu proszę wpisać Rajd Bartek oraz liczbę osób).

Dodatkowych informacji udzielają:

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji: piotr.lopatkiewicz@pans.krosno.pl

Jacek Wnuk – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Rynek 1, tel. 13 43 755 16

VIII. Obowiązki uczestników

 • zachowanie zgodne z kartą turysty,
 • przygotowanie do trudów wędrówki,
 • wygodny strój turystyczny,
 • dobry humor,
 • wpłata 35 zł – (w tej kwocie gwarantujemy dowóz z Krosna do Lubatowej oraz powrót z Chyrowej do Krosna, ponadto ciepły posiłek w Chyrowej (gorąca zupa, kiełbasa z pieczywem i dodatkami, herbata).

IX. Organizator zapewnia

 • obsługę przewodnicką na trasach,
 • ciepły posiłek w trakcie zakończenia imprezy,
 • transport z Krosna do Lubatowej (miejsca rozpoczęcia trasy) oraz z Chyrowej (miejsca zakończenia Rajdu) do Krosna,
 • słońce, deszcz, błoto.


X. Zakończenie imprezy

W dniu 27 maja (sobota) 2023 r. w godz. od 13.00 do 14.00 oczekujemy na uczestników Rajdu w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Chyrową. Podczas zakończenia zapewniamy gorący posiłek.


Uczestników Rajdu BARTEK informujemy, że do Lubatowej wyruszamy z Krosna. Zbiórka godz. 7.50 na parkingu
przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Bursaki. Wyjazd autokarami do Lubatowej godz. 8.00.

Kierownictwo trasy: dr Wojciech Krukar

Opieka przewodnicka: dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS, dr Wojciech Krukar, dr Łukasz Szmyd, dr Rafał Kapica, dr Jacek Kraś oraz studenci III roku Turystyki i rekreacji.

Powrót z Chyrowej do Krosna planowany jest na godzinę 14.30